I samband med måndagens RIF-råd i Bryssel diskuterade EU:s justitie- och inrikesministrar hur flyktingströmmar ska hanteras i framtiden. Och här var den svenska regeringen väldigt tydlig, skriver Tobias Billström (M).

I samband med måndagens RIF-råd i Bryssel diskuterade EU:s justitie- och inrikesministrar hur flyktingströmmar ska hanteras i framtiden. Och här var den svenska regeringen väldigt tydlig, skriver Tobias Billström (M).

Fler EU-länder måste ta ansvar för flyktingpolitiken

Med en så omfattande humanitär kris som konflikten i Syrien skapat är det nödvändigt att alla medlemsstater i EU tar ansvar för de som vill fly till Europa. Det skriver migrationsminister Tobias Billström (M).

Just nu pågår den blodigaste konflikten på länge i vår värld. Situationen i Syrien har utvecklats till en av de största och mest komplexa humanitära kriserna i modern tid och konflikten bedöms inte avta under de närmaste åren.

Antalet syrier som har lämnat landet uppgår till 2,5 miljoner och 6,5 miljoner är interna flyktingar. Antalet människor som vill ta sig till något land inom EU:s gränser fortsätter också att öka.

Samtidigt talar siffrorna sitt tydliga språk. Nio medlemsstater i EU tar idag emot ungefär 90 procent av alla asylsökanden. Av de cirka 80 000 syrier som hittills har sökt skydd i Europa har över 50 000 sökt sig till Sverige och Tyskland.  Totalt sökte över 54 000 personer asyl i Sverige, vilket är den högsta siffran sedan början på 90-talet, och gör Sverige till det tredje största mottagarlandet i EU efter Tyskland och Frankrike. Även andra medlemstater såsom Bulgarien, Grekland och Italien upplevde under 2013 ett högt tryck i sina asyl- och mottagningssystem.

Sverige har en tradition av att vara ett öppet land. Den öppenheten ska vi värna. Vi är ett land byggt på migration.

Sverige ska även i framtiden vara en fristad för dem som flyr undan krig och förföljelse. Vi ska också bereda människor möjlighet att komma till vårt land för att arbeta och skapa sig en bättre framtid. Med fler invånare blir vi också fler som kan vara med och bidra till tillväxt och vår gemensamma välfärd.

Men med en så omfattande humanitär kris som Syrien är det nödvändigt att alla medlemsstater i EU tar ansvar. Därför är det viktigt att inte stänga gränserna bara för att det i dagsläget råder en ekonomiskt svår situation i Europa.

En av utgångspunkterna med det gemensamma europeiska asylsystemet är att det inte ska spela någon roll var en asylsökande lämnar in sin ansökan.  Det är emellertid stora obalanser i hur många som söker sig till EU:s olika medlemsstater.

I samband med måndagens RIF-råd i Bryssel diskuterade EU:s justitie- och inrikesministrar hur flyktingströmmar ska hanteras i framtiden. Och här var den svenska regeringen väldigt tydlig; ett välfungerande europeiskt asylsystem där alla medlemsstater lever upp till den gemensamma lagstiftningen och där asylsökande behandlas och får sin ansökan prövad på ett likvärdigt sätt är den viktigaste garantin för solidaritet inom EU.

I konkret handling innebär detta att:

·      Det höga tryck som vissa medlemsstater upplever antingen vid yttre gräns eller i asyl- och mottagningssystemen beaktas. Den majoritet av EU medlemsstater som inte upplever ett högt tryck måste visa ett större engagemang.

·      Varje land tar ansvar och följer EU-lagstiftningen.

·      EU-Kommissionen intar en central roll som fördragens väktare.

·      Det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) stärker det praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna, i syfte att förbättra genomförandet av det gemensamma asylsystemet, samt stödjer medlemsstater vars asylsystem är utsatta för ett särskilt starkt tryck.

I slutänden handlar det om att visa medmänsklighet när vi bevittnar en av de mest komplexa humanitära kriserna i modern tid.

Tobias Billström
Migrationsminister