Annons

Fredrik Reinfeldt (M) har förståelse för att valdeltagandet i EU-valet är lågt.

Bild: David Gustavsson

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reinfeldt står inte bakom EU-ministerns valmål

EU-minister Birgitta Ohlsson har satt upp ett mål om 50-procentigt valdeltagande i EU-valet. Men statsminister Fredrik Reinfeldt stödjer det inte.

På regeringens hemsida står det att ett av EU-minister Birgitta Ohlssons (FP) huvudmål är att höja valdeltagandet till över 50 procent  i Europaparlamentsvalet. Målet har presenterats på de möten med medborgare runt om i Sverige som EU-ministern har hållit sedan höstas. 

– Det står jag fast vid. Jag tror absolut att det är möjligt, sade Birgitta Ohlsson till Europaportalen i februari och framhöll regeringen satsat 60 miljoner på att höja valdeltagandet i EU-valet.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ställer sig på tisdagen inte bakom Ohlssons mål.

EU-minister Birgitta Ohlsson har satt upp ett mål om 50-procentigt valdeltagande. Hur bedömer du chanserna att uppnå det?

– Det är en sak att få välja vilka som ska sitta i regeringen, riksdag landsting och kommun som styr över en stor del av de skatter som vi tar ut och som påverkar nära nog alla delar av mänskliga levnadsförhållanden i Sverige, jämfört med 20 platser i Europaparlamentet. Därför kan man ha förståelse för att valdeltagandet inte blir lika högt i Europaparlamentsvalet.

Men är målet realistiskt?

Nej, jag har inget särskilt mål men tycker att det är bra att [valdeltagandet] har vuxit och det gjorde det föregående val, säger statsministern och tillägger att det var glädjande att Sverige dessutom gick mot den trend som fanns i övriga Europa där många länder hade sjunkande valdeltagande.

Så det 50-procentiga målet får stå för Birgitta Ohlsson?

– Ja, vi har inte ställt oss bakom något sådant mål, säger Fredrik Reinfeldt till Europaportalen.

Europaportalen har sökt EU-minister Birgitta Ohlsson under dagen utan framgång men hennes pressekreterare Linnea Hincks låter hälsa att målet om minst 50-procents valdelatagande i EU-valet “är regeringens politik”.