Sista delen av bankunionen på plats

Tidigt på torsdagsmorgon kom Europaparlamentet och ministerrådets förhandlare överens om hur krisande banker ska avvecklas. — En enorm framgång, säger Martin Schulz parlamentets talman.

En särskild avvecklingsmyndighet kommer att tillsammans med Europeiska Centralbanken och EU-kommissionen att ha huvudansvaret för att, på kort varsel om så nödvändigt inom några dagar, besluta om en krisbank ska få slå igen och avvecklas.

Europaparlamentets krav om att hålla finansministrarna och därmed en direkt politisk inblandning utanför vann gehör och i uppgörelse heter det att ministerrådet bara kan bli delaktiga om EU-kommissionen uttryckligen begär det.

En avvecklingsfond ska byggas upp under åtta års tid var på 60 procent av fondens medel ska finns på plats inom två år. För att skydda skattebetalarna är det bankerna själva som ska finansiera fonden. Fonden kommer i sin tur att kunna lån upp ytterligare pengar vid behov.

– Kompromissen är en enorm framgång. Denna överenskommelse är ytterligare ett stort steg mot att återupprätta stabiliteten i euroområdet och göra den mer immun mot krisen i framtiden, sade Europaparlamentets talman Martin Schulz i ett uttalande.

Där med är den sista delen av bankunionen på plats. Sverige kommer tillvidare att stå utanför.