Annons

Svenskar bland de nöjdaste i EU

De nordiska länderna är gladast i EU. Men trots högt välstånd lever vi inte längst.

De flesta svenskar är nöjda med livet. I genomsnitt uppger de siffran 8 på en skala mellan 1 och 10, där 10 är nöjdast. Bara danskar och finländare än nöjdare med livet. Minst nöjda är bulgarer, som i genomsnitt klassar sin tillfredsställelse med livet 5,5 av 10. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Eurostat har samlat olika indikatorer som mäter livskvalitet för att komplettera BNP, den indikator som ofta används för att mäta ekonomisk och social utveckling.

I flera livskvalitets-indikatorer toppar Sverige. Bland annat har Sverige lägst andel i hela EU som uppger att de inte har råd med oväntade utgifter, trots att svenskarna ”bara” är fjärde rikast i EU.

Eurostats siffror visar att folkhälsa och BNP korrelerar, men bara upp till en viss nivå. De fattigaste EU-länderna, i Öst- och Centraleuropa, har också lägst beräknad livslängd och de rikaste länderna, i Nord- och Västeuropa, har högst. Däremot lever sydeuropéer, som är fattigare än nord- och västeuropéer, ungefär lika länge eller ännu längre.

Ungdomar som hoppar av skolan före studenten löper en ökad risk för utanförskap och fattigdom senare i livet, men det finns inget samband mellan hur rikt ett land är och andelen ungdomar som hoppar av skolan.