Euro-samarbetets bristande transparens är ett fullgott skäl för att stänga dörren till euron för gott, skriver Christian Engström (PP).

Bild: CC0

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige behöver ett permanent euro-undantag

Euro-samarbetets bristande öppenhet under de senaste årens krishantering är oacceptabel och ger Sverige ytterligare ett skäl att stänga eurodörren för gott. Det skriver europaparlamentariker Christian Engström (PP).

Det finns många problem med den gemensamma europeiska valutan, euron. Man kan ifrågasätta det rimliga i att ha samma valutakurs och ränta för länder vars ekonomier uppenbart skiljer sig åt. Det finns också skäl att vara skeptisk till den överstatlighet och centralstyrning som en europeisk valuta kräver.

Vi i Piratpartiet oroas också över euro-samarbetets bristande transparens. Till att börja med har man under krisåren lappat och lagat så länge och så mycket att det är frågan om ens EU:s ledare har helt klart för sig vad man gjort. Jag vågar rakt ut påstå att de flesta ledamöter av Europaparlamentet inte har den fulla bilden. Insynen för vanligt folk är i princip obefintlig.

Många åtgärder för att rädda euron har skett i panik, utan föregående debatt och demokratisk process. Beslut har fattats bakom stängda dörrar. Och i vissa fall har man medvetet hållit folket ovetande om vad som skett, fram till fullbordat faktum.

Piratpartiet menar att öppenhet och transparens är nödvändiga värden för en fungerande demokrati. För vad är det för vits med fria och allmänna val över huvud taget, om folket inte får veta vad deras valda ledare sysslar med?

Detta är ett fullgott skäl för att stänga dörren till euron för gott. Vår öppenhet och vår demokrati måste sättas i främsta rummet. Därför bör Sverige förhandla fram ett permanent undantag mot att införa euron som betalningsmedel.  

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet