Annons

Utbrett våld mot kvinnor i EU-länder

En tredjedel av alla kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång sedan de var 15 år, visar en unik EU-rapport.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i Wien har intervjuat 42 000 kvinnor i 28 EU-länder om deras erfarenheter av våld i hemmet och på arbetet. De tillfrågades också om förföljelse, sexuella trakasserier och våld i barndomen. Undersökningen som presenterades på onsdagen är den första i sitt slag.

33 procent uppgav att de någon gång efter 15 års ålder blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld. Det motsvarar ungefär 62 miljoner kvinnor i EU, enligt rapporten.

Siffrorna skiljer sig kraftigt åt mellan EU-länder. 52 procent av danskorna uppger att de någon gång utsatts för våld, följt av 47 procent av finska kvinnor och 46 procent av kvinnor i Sverige. Lägst andel finns i Polen, där 19 procent av kvinnorna uppger sig blivit utsatta för våld.

Enligt rapporten kan resultaten bero på att det i vissa länder är mer kulturellt accepterat att tala om våld mot kvinnor än i andra.

Bilden som framträder i rapporten är att våld mot kvinnor är ett utbrett och underrapporterat problem i samtliga EU-länder. En av tio kvinnor har blivit utsatt för någon form av sexuellt våld sedan de var 15 år, en av tjugo har blivit våldtagen.

22 procent av kvinnorna hade någon gång utsatts för sexuellt eller fysiskt våld av sin partner, men 67 procent uppger att de inte polisanmält brottet.

Över hälften av de tillfrågade, 55 procent, uppger att de utsatts för sexuella trakasserier, ofta på sin arbetsplats.

Rapporten slår fast att EU-länderna måste sluta betrakta våld mot kvinnor som en privat angelägenhet och se över sin lagstiftning vad gäller sexuella trakasserier.