Jag hoppas att diskussionen om vem som blir nästa svenska kommissionärskandidat börjar så snart som möjligt, skriver Daniel Wennick.

Jag hoppas att diskussionen om vem som blir nästa svenska kommissionärskandidat börjar så snart som möjligt, skriver Daniel Wennick.

Bild: Jonas Berggren

Dags att diskutera Sveriges nästa EU-kommissionär

Politiska komplikationer pekar mot  ytterligare en mandatperiod för Cecilia Malmström med möjlighet till en ny tung portfölj. Det skriver Daniel Wennick på Svenskt Näringsliv.

Innan påskhelgen såg jag hur det för närvarande pågår spekulationer, i både finsk och belgisk media om vem som blir ländernas nästa kommissionärer samt vilken portfölj den personen ska få. I Sverige har jag sett mycket lite diskussioner om vem som blir nästa kommissionär trots att det är en person som får mycket inflytande över både Sverige och resten av EU. Samtidigt har vi ett riksdagsval i september vilket borde göra valet av kommissionär ännu mera spännande. 

För närvarande är Sveriges kommissionär folkpartisten Cecilia Malmström och hon ansvarar för inrikes frågor vilket framförallt innebär frågor som rör migration och säkerhet. Det är en mycket tung post och Sverige har tidigare också haft miljöportföljen vilket är en annan tung post. Mycket tyder emellertid på att det är ett annat partis tur inom alliansen att välja kommissionär om nu sittande regering hinner välja kommissionär, vilket är sannolikt om allt går enligt plan. Men om tidplanen flyttas på grund av utdragna förhandlingar, som inträffade förra gången och som enligt regel har skett när nya demokratiska processer enligt Lissabonfördraget ska testas för första gången, är det inte säkert att sittande regering hinner välja kommissionär. Valet av Europeiska kommissionens ledning är ytterligare ett område där parlamentet har fått mer makt på bekostnad av ministerrådet. 

Frågan är emellertid vem inom nuvarande alliansregering som är villig att ställa upp när en försenad tidplan kan innebära att de som idag utgör oppositionen får en möjlighet att föreslå nästa kommissionärskandidat. Samtidigt kan inte oppositionen utgå från att de vinner valet och regeringen kan inte heller utgå från att de förlorar, trots opinionsläget. Dessa komplikationer talar för ytterligare en mandatperiod för Cecilia Malmström och eftersom hon då är senior i kommissionen torde hon kunna blir vice ordförande och få ytterligare en tung portfölj. Det skulle således kunna vara en fördel för Sverige om hon får sitta kvar. Om oppositionen vinner valet är min bästa chansning att de försöker nominera Mona Sahlin till kommissionen. Nuvarande regering har under längre tid också sökt efter lämpliga internationella uppdrag för Mona Sahlin. 

För svenska företagare vore det givetvis trevligt om nästa kommissionär får någon av de portföljer som ligger oss extra nära om hjärtat. Det finns många frågor som berör oss men svenska företagare prioriterar i synnerhet inre marknaden, handel, industrifrågor och regelförenkling. Det är nu också flera länder som gärna vill se en regelförenklingskommissionär. Ett område där Sverige har långtgående politiska erfarenheter av att arbeta mot tydliga resultat. 

Jag hoppas att diskussionen om vem som blir nästa svenska kommissionärskandidat börjar så snart som möjligt. Det är en mycket tung politisk post och bör föregås av en offentlig diskussion gällande både kandidat och portfölj. 

Daniel Wennick
Svenskt Näringsliv Bryssel