EU-kommissionen anklagas för att ha utnyttjat krisen för att stärka sin position

En tidigare rådgivare till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso anklagar kommissionen för att ensidigt ha valt den tyska nedskärningsfokuserade krishanteringen för att öka sin makt.

– Hellre än att se sig åsidosatt valde [kommissionen] att strategiskt liera sig med Tyskland, sade rådgivaren, den brittiske ekonomen Philippe Legrain, till Financial Times.

Han menar att kommissionen nedskärningsbetonade krispolitik bidragit till splittringen av EU där vissa länder, som Tyskland, Sverige och Finland, kräver ytterligare åtstramningar medan andra, som Spanien och Italien, hellre vill se fler satsningar och investeringar för att få igång ekonomin.

– EU är nu splittrat mellan långivare och låntagare och EU-institutionerna har blivit ett verktyg för långivarna att påtvinga sin vilja på låntagarna, sade Philippe Legrain, som arbetat tre år som rådgivare till Barroso innan han slutade i förra månaden.

Han pekade på att EU-lagar som två- och sexpacken och den europeiska semestern, som alla uppstått som ett svar på den ekonomiska krisen, gett kommissionen större makt över medlemsländernas budgetar.

Men kommissionens talesperson för ekonomiska frågor, Simon O’Connor, avvisar i skarpa ordalag Legrains uttalanden.

– Dessa påpekande speglar åsikterna hos en tidigare tillfälligt anställd som tyvärr valde att inte bidra med några användbara eller genomförbara bidrag till krishanteringen, sade Simon O’Connor som tillade att kommissionen inte lierat sig med något enskilt medlemsland utan företräder en linje som har stöd av euroländernas finansministrar i eurogruppen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden.