Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen pressas lämna ut Dallibrev

Europeiska ombudsmannen kräver att kommissionen offentliggör handlingar från den snusaffär där hälsokommissionären John Dalli tvingades avgå.

– Kommissionens argument för att vägra ge tillgång till dokumenten är inte övertygande, sade EU:s ombudsman Emily O'Reilly på fredagen.

Det handlar om sammanlagt fyra dokument: dels två brev skickade från den förre hälsokommissionären John Dalli till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Dels två interna anteckningar som gäller det två möten mellan Dalli och Barroso varav ett där Barroso uppmanade Dalli att avgå.

Ombudsmannen menar att ett offentliggörande av handlingarna skulle ”vara ett gott exempel på öppenhet i framtida fall med stort allmänintresse”.

John Dalli, som ansvarade för EU:s uppdaterade tobaksdirektiv, anklagades för att ha känt till att hans nära vän Silvio Zammit efterfrågat en muta från svenska snusföretaget Swedish Match och tobakslobbyn Estoc på 60 respektive 10 miljoner euro och att denne utnyttjade Dallis namn och position till sin fördel.  

EU-kommissionen vägrade att ge ut de fyra dokumenten som begärts ut av öppenhetsorganisationen Corporate Europe Observatory med motiveringen att man måste skydda den utredning mot Dalli som hölls i hans hemland Malta.

Men ombudsmannen, som granskat dokumenten, hävdar att de inte alls skickats till de maltesiska utredningen eller att de innehåller något som inte redan är allmänt känt.

Den maltesiska polisen menar att det inte finns några bevis om muta mot John Dalli och det har tidigare visats att det inte finns några avgörande bevis mot honom.

Ombudsmannen kan inte tvinga kommissionen, eller någon annan EU-institution att lämna ut en handling, men ombudsmannens krav åtlyds ofta.

Senast 31 juli måste kommissionen svara på ombudsmannens krav.