Annons

EU-missnöje med bristande svenska upphandlingsregler

EU-kommissionen skickade på onsdagen en formell begäran till Sverige att ändra lagstiftningen så att företag lättare ska kunna överklaga beslut vid offentliga upphandlingar.

När ett företag förlorade en upphandling att driva restaurang på ett sjukhus i Uppsala vände sig företaget till EU-kommissionen. Företaget menade att det i svensk rätt felaktigt inte går att överklaga den här typen av beslut, vilket enligt företaget inte skulle vara förenligt med EU-lag. EU-kommissionen håller med och konstaterade på onsdagen att det i Sverige saknas verkningsfulla möjligheter att överklaga vilket strider mot EU-rätten.

Till Europaportalen säger handläggande tjänsteman på regeringskansliet att man från svensk sida delvis medgivit att så är fallet men att det alltid finns en möjlighet för ett företag att begära skadestånd. Vidare pekar regeringen på att överklagan blir möjlig när ett nytt EU-direktiv införs i april 2016.

Annons

Men kommissionen nöjer sig inte med det utan påpekar att Sverige bryter mot EU:s regler om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt principen om ett verkningsfullt rättsligt skydd för den enskildes rättigheter enligt EU-rätten. EU-kommissionen vill därför se en snabbare lagändring.

Den svenska regeringen har två månader på sig att förklara sig till kommission. Om svaret inte anses tillfredställande kan EU-kommissionen stämma Sverige till EU-domstolen.