Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet skärper lobbyist-regler

EU-parlamentet vill locka fler lobbyister att skriva in sig i register.

Sedan 2011 finns det ett frivilligt register som intresseorganisationer och lobbygrupper som vill påverka EU:s institutioner kan skriva in sig i. EU-parlamentet kräver redan att lobbyister ska finnas i registret för att få tillgång till parlamentets byggnader.

I en omröstning i kammaren på tisdagen uppmanades EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag som gör lobbyregistret obligatoriskt för att få tillgång till också de andra EU-institutionerna.

Parlamentet röstade även för en rad förslag om incitament för att få fler lobbyister att skriva in sig i lobbyistregistret, såsom enklare regler för att anordna olika evenemang tillsammans med ledamöter i parlamentet.

Parlamentet skärper också de egna reglerna för vilka lobbyister de släpper in i parlamentet. Alla registrerade lobbygrupper måste framöver uppge vilka personer som lobbar åt dem, också frilansare, samt vilka kunderna är.

Före detta EU-parlamentariker som i dag i praktiken är lobbyister ska också behandlas som lobbyister och inte längre kunna gå in och ut i byggnaden.

– Det är ett litet steg åt rätt håll, men mycket återstår innan man kan tala om transparens och öppenhet kring lobbyism. EU har kommit till insikt om problemet med lobbyismen men ännu inte förmått göra något radikalt åt det, säger den miljöpartistiske EU-parlamentarikern Carl Schlyter i ett uttalande.

Han har drivit frågan att lobbyister ska offentliggöra de förslag som de lämnat till politiker, men utan framgång.