Hoppa till artikelns andra spalt.

EU satsar 600 miljoner kronor på rymdstädning

Europaparlamentet vill satsa pengar ur EU:s budget för att hjälpa medlemsländerna övervaka och lokalisera rymdskrot.

Det rör sig om motsvarande 623 miljoner kronor och omfattar perioden 2014-2020. I onsdags kväll klubbades texten i EU-parlamentet, efter en uppgörelse med ministerrådet i januari. 602 ledamöter röstade ja, 17 nej och 10 lade ned sina röster.

Rymdskrot är rester från mänsklig aktivitet som blivit kvar i rymden och som kan förorsaka kollisioner med exempelvis satelliter.

– Rymdskrot är ett erkänt problem som hotar kommunikationstjänster som TV, kartläggning eller satellittelefoni, sade den svenska piratpartisten Amelia Andersdotter, parlamentets ansvariga för frågan, i ett pressmeddelande.

I dag är europeiska satellitoperatörerna nästan helt beroende av information från USA trots att vissa EU-länder har egna system för att övervaka satelliter och rymdskrot.

På sikt vill EU utveckla självständiga system inom flera områden som rör rymden, bland annat skapandet av ett europeiskt satellitnavigeringssystem som ska konkurrera med det amerikanska GPS.