EU:s bankunion antagen

EU-parlamentet antog på fredagen tre lagar som ska se till att skattebetalarna inte längre ska behöva betala när vacklande banker behöver stöd. Vidare ska de nya reglerna skapa stabilitet på den europeiska finansmarknaden och undvika framtida finanskriser.

Svenske EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) har ansvarat för en av de tre lagarna, det så kallade krishanteringsdirektivet som sätter regler för hur medlemsländerna ska hantera eventuella bankfallissemang.

– Bankers ägare ska veta att om de missköter sin bank löper de risken att förlora den, sade Gunnar Hökmark i en kommentar.

I och med den så kallade insättningsgarantin ska småsparare med upp till motsvarande 900 000 kronor på sitt konto inte behöva betala om banken går omkull. Lagen reglerar även i vilken ordning förluster för eventuella krislån till banken ska tas.

Den gemensamma krislösningsmekanismen är regler om hur man på EU-nivå ska hantera och eventuellt avveckla krisande banker. I den ingår även en gemensam fond som banker ska betala in pengar till. Dessa pengar ska sedan användas för att hjälpa banker som riskerar att gå omkull. Sammanlagt rör det sig om motsvarande 500 miljarder kronor som ska sättas in stegvis under en åttaårsperiod.