Som svenskt regeringsparti är Kristdemokraterna ansvarigt för den linje Sverige driver i ministerrådet, skriver Christian Engström (PP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kristdemokraterna sviker om rätten till privatliv

Man behandlar inte människor som ett suspekt kollektiv – utan bedömer istället varje människa individuellt utifrån hennes handlingar. Det gäller även i dataskyddsfrågor. Det skriver Christian Engström (PP) i replik till Lars Adaktusson (KD).

Kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet, Lars Adaktusson, skriver på Europaportalen (140429) att han vill "förbättra individers dataskydd". Så trevligt. Synd bara att han inte har sitt parti med sig i den åsikten. 

Som svenskt regeringsparti är Kristdemokraterna ansvarigt för den linje Sverige driver i ministerrådet. Och där är det inte tal om att be om människors samtycke innan registrering. Där hamnar individens makt över sin egen information i skuggan av reklamföretagens, nätjättarnas och byråkraternas ständiga vilja att registrera mer om fler. 

Adaktusson kommenterar också att EU-domstolen underkänt EU:s datalagringsdirektiv. Han lyfter fram de byråkrater inom polisen som vill fortsätta lagra information om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner - oavsett om brottsmisstanke föreligger eller ej. 

Men han undviker att beröra det faktum att EU-domstolen säger att det är den urskiljningslösa massövervakningen utan brottsmisstanke – i sig – som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det är här övergreppet mot vår rätt till privatliv sker. På det finns bara en lösning – att skrota hela datalagringsdirektivet (och den svenska lag som bygger på detta direktiv), för att istället bara övervaka personer som är misstänkta för allvarliga brott. 

Det är här Kristdemokraterna och hela den svenska borgerligheten har tappat kontakten med det som borde vara en självklar del av en borgerlig idétradition: Man behandlar inte vanligt, hederligt folk som om de vore skurkar. Man behandlar inte människor som ett suspekt kollektiv – utan bedömer istället varje människa individuellt utifrån hennes handlingar. 

Som tur är finns det ett parti som har moralisk kompass i integritetsfrågorna, när allianspartierna går vilse. Nämligen Piratpartiet. 

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet och förstanamn på partiets EU-lista