Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige halkar ned i välståndsindex

Sverige ligger inte längre i topp i den nya lista som rankar världens länder efter hur ”socialt utvecklade” de är.

Social progress index, SPI, heter måttet som är framtaget av bland annat professor Michael Porter vid Harvarduniversitetet i USA och som omfattar över 50 indikatorer på allt från jämlikhet och miljö till kriminalitet och livslängd.

I jämförelse med förra årets mätning har Sverige halkat ned från första till sjätteplats i årets upplaga. En stor del av förklaringen till att Sverige inte längre är etta är att fler länder deltar i årets upplaga av indexet – fyra av de fem länder som hamnar över Sverige är nya i årets mätning.    

Men Schweiz, som även var med förra gången, har klättrat från tredje till andra plats. Förra årets två, Storbritannien, har dalat till 13:e plats.

Sättet att mäta social utveckling har ändrat sig från fjolåret, då den första sammanställningen kom, vilket gör att det inte går att peka på exakt vad som gjort att Sverige halkat ned.

Av EU-länderna kommer Nederländerna högst på listan. Estland och Slovenien slår EU-jättar som Italien, Frankrike och Spanien

Ett av syftena med det nya indexet är att ta reda på huruvida ekonomiskt välstånd alltid leder till större framsteg även inom andra områden i samhället.

Superrika USA hamnar exempelvis på en 16:e plats. Och den köpkraftsjusterade BNP:n per person för listans etta, Nya Zeeland, är bara något högre än Sloveniens, som ligger på 18:e plats. Costa Rica, ett land med betydligt mindre resurser än många andra länder, hamnar på 25:e plats.

– Ekonomisk tillväxt leder inte automatiskt till sociala framsteg. Indexet visar att om vi ska tackla problem som fattigdom och ojämlikhet är ekonomisk tillväxt ensamt inte tillräckligt, sade professorn Michael Green, en av de ansvariga för indexet i en kommentar.

Dock visar indexet på ett påtagligt samband mellan rikedom och sociala framsteg.