EU-domstolen upphäver fortkörningslag

EU-domstolen har beslutat att upphäva en lag som syftar till att göra det lättare att straffa utländska fortkörare.

Lagen trädde i kraft 2011 och har gjort det möjligt för EU-länderna att komma åt varandras fordonsregister, för att lättare kunna straffa förare som kört för fort eller begått andra trafikbrott i medlemsländer som de inte är bosatta i, rapporterar nyhetssajten EuropeanVoice.

EU-domstolen slår fast att direktivet antagits på fel rättslig grund  eftersom det hänvisar till en artikel i fördraget som gäller polissamarbete. EU-domstolen slår fast att det istället är en transport- och trafiksäkerhetsfråga.

EU-kommissionen uppger att de kommer att lägga fram ett nytt förslag inom några månader.