Europaportalens chefredaktör Årets europé

Nyhetssajten Europaportalens chefredaktör Anders Selnes tilldelas utmärkelsen Årets europé.

Motiveringen för utmärkelsen lyder:

"För att han genom att utveckla och driva Europaportalen med sakkunskap, envishet och engagemang har visat att det går att belysa Europafrågor på ett sätt som är relevant för en svensk läsekrets, och för att han därmed tagit Europa lite närmare vår vardag."

– Jag är väldigt stolt över utmärkelsen men vill även lyfta fram de som i dag och tidigare jobbat eller på annat sätt engagerat sig för Europaportalen, säger Anders Selnes.

– Att Europaportalen och jag bli uppmärksammande på detta sätt hoppas jag leder till att fler för upp ögonen för vad vi gör.

”Från en blygsam start med hjälp av familjedatorn har Europaportalen vuxit till att bli Sveriges viktigaste forum för en bred och djup information och debatt om EU och Europa. Nyhetssajten Europaportalen är idag väl förankrad i olika intressen och har hög trovärdighet.”, heter det i prismotiveringen.

Europaportalen är nyhetssajten om EU och Europa med daglig opartisk bevakning från egna redaktioner i Stockholm och Bryssel. Tidningen startade 12 april 2000. Europaportalen ägs av föreningen Europaportalen.se vars medlemsorganisationer representerar arbetsgivare eller löntagare på den svenska arbetsmarknaden

Utmärkelsen Årets europé utdelas av Europarörelsen med flera sedan 1995 till en person som ”har bidragit till att främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och social samhörighet."

Utmärkelsen delas ut på fredag av EU-minister Birgitta Ohlsson.