Förtidsröstningen har ökat jämfört med EU-valet 2009.

Förtidsröstningen har ökat jämfört med EU-valet 2009.

Bild: David Gustavsson

Fler svenskar förtidsröstar i årets EU-val

Fler svenskar har hittills förtidsröstat inför årets EU-val, jämfört med EU-valet 2009. Det är ett tecken på höjt valdeltagande, enligt statsvetare.

Hittills har 109 419 svenskar förtidsröstat sedan förtidsröstningen startade 7 maj. Det är en ökning med 12 procent jämfört med samma antal dagar i förtidsröstningsperioden inför EU-valet 2009.

– Om det ligger på plus nu ser det bra ut.[Förtidsröstningen] är en bra indikator på ökat valdeltagande [i EU-valet], säger Henrik Ekengren Oscarsson statsvetare och valforskare som tillägger att förtidsröstningen brukar öka kraftigt i början för att sedan plana ut och öka igen sista veckan innan valet då 70 procent av förtidsröstarna går till vallokalen.

Kerstin Andersson, kanslichef på Valmyndigheten, anser att det är för tidigt att dra några slutsatser av ökningen, men har teorier om vad som ligger till grund för den.

– Det kan vara så att de kommunala valnämnderna har varit tydliga med sin information om var förtidsröstingslokalerna finns i kommunerna. Det sammanvägt med medias rapportering, politikernas kampanjer samt den information som Valmyndigheten lämnar kan sammantaget bidra till att fler förtidsröstar den här gången, säger Kerstin Andersson.

Procentuellt har förtidsröstningen ökat mest i Jämtlands län. Lennart Wadensjö, valadministratör i Jämtlands största kommun Östersunds, tror att det delvis beror på färre röda dagar under förtidsröstningsperioden 2014, jämfört med 2009.

– Det var fler helg- och klämdagar inför EU-valet 2009. Dessutom har det i Östersund tillkommit ytterligare en förtidsröstninglokal som ligger i en en stor mataffär som är relativt populär. Den ligger ett par kilometer från centrum och jag förmodar att folk från hela kommunen åker dit och handlar, säger Lennart  Wadensjö.

I botten ligger Västernorrlands och Östergötlands län, men det beror delvis på att Linköpings och Härnösands siffror inte är inrapporterade än. Det gäller även Skåne. Bland de län som rapporterat in sin statistik står Gotland för den största procentuella minskningen hittills. Ulf Bendelin på valnämndens kansli i Region Gotland anser att det är för tidigt att kommentera minskningen än, men anser att det finns goda förutsättningar för att öka förtidsröstningen på Gotland i år.

– Vi har annonserat om förtidsröstningen i Gotlands båda lokaltidningar, i annonsbladet och jämfört med 2009 finns det ytterligare två förtidsröstningslokaler. Så jag bedömer att vi informationsmässigt har gjort vad vi kan,  säger Ulf Bendelin.