EU behöver de närmast fem åren genomföra en tillväxtplan för att få ekonomin på fötter igen. Det skriver Cecilia Wikström (FP).

EU behöver de närmast fem åren genomföra en tillväxtplan för att få ekonomin på fötter igen. Det skriver Cecilia Wikström (FP).

Bild: Europaparlamentet

Folkpartiet: Vår tillväxtplan ska få Europa på fötter igen

Det är dags för EU att visa handlingskraft för att kunna återta förlorad konkurrenskraft och bygga ett starkt välfärdssamhälle. Vi har en tillväxtplan för att få EU:s ekonomi på fötter igen. Det skriver Cecilia Wikström (FP) kandidat i Europaparlamentsvalet.

Europa har just gått igenom en lika stark ekonomisk kris som den som på 1930-talet ledde fram till nazismen och andra världskriget. Många människors ekonomi och förhoppningar inför framtiden har slagits i spillror och på flera håll i Europa saknar varannan ung människa ett arbete att gå till.

Mot denna bakgrund står det klart att Europavalet den 25 maj är en viktig milstolpe för hur vår framtid ska utforma sig. Det är dags att visa handlingskraft om EU ska kunna återta den konkurrenskraft som krävs för att förbli en stark aktör i en globaliserad värld.

EU:s inre marknad är nyckeln till ett konkurrenskraftigt Europa. Tack vare den åtnjuter EU:s över 500 miljoner medborgare i dag många fördelar, så som billiga flygpriser, större valfrihet och bättre produkter. Men framför allt har den visat sig vara en motor som främjat framväxten av framgångsrika och konkurrenskraftiga företag. Utan en stark hemmamarknad hade dessa haft betydligt svårare att hävda sig i den tuffa konkurrensen på den globala marknaden. Med det finns fortfarande en del problem och hinder som i dag håller tillbaka dynamiska och nyskapande företagare och hindrar medborgare från att växa.

Därför behöver EU nästa mandatperiod införa en tillväxtplan som kan få vår ekonomi på fötter igen:

 • Förhandlingarna för att få till en bankunion behöver skyndas på. EU behöver få på plats ett system för att hantera krisande banker med deras egna medel för att aldrig riskera skattebetalarnas pengar.
   
 • Vi bör skapa en gemensam europeisk energimarknad som länkar ihop elnäten så att tillgång och efterfrågan på elkraft enklare kan tillgodoses och befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. EU bör också bygga ihop de europeiska näten med länder som gränsar till unionen, så som Ukraina, för att skydda dem från påtryckningar från den ryska regimen. Genom att ha en gemensam välutbyggd energimarknad kan vi avväpna Ryssland, som just nu använder energipolitiken som ett vapen riktat mot europeiska länders ekonomi, säkerhet och välstånd.
   
 • Genom att sätta upp en ambitiös agenda för innovation och forskning, där de europeiska företagen samarbetar med våra ledande universitet och forskningscentrum kan vi stärka innovationskraften ytterligare. Dessutom bör den europeiska investeringsbanken erbjuda attraktiva lån för att finansiera verksamheten.
   
 • EU bör satsa på fler nya frihandelsavtal, så att våra företag får de allra bästa förutsättningarna att växa och skapa jobb - och i förlängningen ger skatteintäkter som tryggar vår välfärd och stärker framtidstron hos oss medborgare. Därför är det viktigt att vi etablerar handels- och investeringsavtal med viktiga handelspartners som USA, Japan och Kanada, och med utvecklingsländer.
   
 • EU behöver även få till en välfungerande digital inre marknad. Genom effektivare leveranssystem, enhetliga regler vad gäller kontraktsrätt och konsumenträtt, mer enhetlig moms för hela EU och förenklade tullförfaranden skulle villkoren för gränsöverskridande näthandel kunna förenklas och främjas.

Ett fungerande Europa, med öppna dörrar mot omvärlden är nyckeln till vår välfärd. Trots att EU:s befolkning bara utgör sju procent av världens befolkning så står vi för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde.

Vi har alla möjligheter att fortsätta bygga ett starkt välfärdssamhälle som kombinerar tillväxt, utveckling, utbildning, forskning och entreprenörskap.

I globaliseringens tid är inget land framgångsrikt på egen hand. Det är tillsammans som vi är starka!

Cecilia Wikström (FP)
Europaparlamentariker