Valstugorna står uppradade på Sergels torg i Stockholm.

Valstugorna står uppradade på Sergels torg i Stockholm.

Bild: David Gustavsson

Eriks Sihlberg (C), politiker och kampanjarbetare, säger att många undrar vad som skiljer Centerpartiet från Miljöpartiet.

Eriks Sihlberg (C), politiker och kampanjarbetare, säger att många undrar vad som skiljer Centerpartiet från Miljöpartiet.

Bild: David Gustavsson

Elin Odesson kampanjar för Miljöpartiet och får ofta frågor om djurskydd och genmodifierad mat.

Elin Odesson kampanjar för Miljöpartiet och får ofta frågor om djurskydd och genmodifierad mat.

Bild: David Gustavsson

Sverigedemokraterna Mia Danielsson och Maggie Haglund anser att valstugor "slår allting" i kampanjväg eftersom de får möta väljarna personligen. Det är framför allt äldre kvinnor som besöker SD:s valstuga, enligt Maggie Haglund.

Sverigedemokraterna Mia Danielsson och Maggie Haglund anser att valstugor "slår allting" i kampanjväg eftersom de får möta väljarna personligen. Det är framför allt äldre kvinnor som besöker SD:s valstuga, enligt Maggie Haglund.

Bild: David Gustavsson

– Många undrar var man kan rösta och hur det går till, säger Johan Forssell (M), riksdagsledamot och kampanjarbetare under EU-valet.

– Många undrar var man kan rösta och hur det går till, säger Johan Forssell (M), riksdagsledamot och kampanjarbetare under EU-valet.

Bild: David Gustavsson

– Flera har velat höra hur många mandat vi har i EU-parlamentet och vad vi står för, säger Ulla Sjöbergh som kampanjar för Socialdemokraterna i EU-valet.

– Flera har velat höra hur många mandat vi har i EU-parlamentet och vad vi står för, säger Ulla Sjöbergh som kampanjar för Socialdemokraterna i EU-valet.

Bild: David Gustavsson

David Winks får dagligen förklara vad Kristdemokraterna menar med att makt bör återföras från Bryssel till Sverige. – Det är nyttigt att möta väljarna, säger han.

David Winks får dagligen förklara vad Kristdemokraterna menar med att makt bör återföras från Bryssel till Sverige. – Det är nyttigt att möta väljarna, säger han.

Bild: David Gustavsson

Jonas Lundgren och Kerstin Burman kampanjar för Vänsterpartiets. – Jag tror på att träffa människor öga mot öga, säger Jonas Lundgren.

Jonas Lundgren och Kerstin Burman kampanjar för Vänsterpartiets. – Jag tror på att träffa människor öga mot öga, säger Jonas Lundgren.

Bild: David Gustavsson

Rickard Ydrenäs kampanjar för Folkpartiet upplever att väljarnas EU-kunskaper varierar kraftigt och att många blandar ihop inrikes- och EU-frågor.

Rickard Ydrenäs kampanjar för Folkpartiet upplever att väljarnas EU-kunskaper varierar kraftigt och att många blandar ihop inrikes- och EU-frågor.

Bild: David Gustavsson

Viktoryia Khromchanka, partiarbetare för Junilistan, säger att det främst är medelålders män som besöker partiets valstuga.

Viktoryia Khromchanka, partiarbetare för Junilistan, säger att det främst är medelålders män som besöker partiets valstuga.

Bild: David Gustavsson

Gunilla Wettersjö delar ut Feministiskt initaitivs valmanifest i EU-valet, och anser att Fi är en viktig progressiv kraft i samhället.

Gunilla Wettersjö delar ut Feministiskt initaitivs valmanifest i EU-valet, och anser att Fi är en viktig progressiv kraft i samhället.

Bild: David Gustavsson

Leo Rudberg och Anders Erkéus kampanjer för Piratpartiet. –  Det här är ett jättebra sätt att få reda på hur folk resonerar, säger Anders Erkéus.

Leo Rudberg och Anders Erkéus kampanjer för Piratpartiet. – Det här är ett jättebra sätt att få reda på hur folk resonerar, säger Anders Erkéus.

Bild: David Gustavsson

Valstugorna står uppradade på Sergels torg i Stockholm.Eriks Sihlberg (C), politiker och kampanjarbetare, säger att många undrar vad som skiljer Centerpartiet från Miljöpartiet. Elin Odesson kampanjar för Miljöpartiet och får ofta frågor om djurskydd och genmodifierad mat.Sverigedemokraterna Mia Danielsson och Maggie Haglund anser att valstugor "slår allting" i kampanjväg eftersom de får möta väljarna personligen. Det är framför allt äldre kvinnor som besöker SD:s valstuga, enligt Maggie Haglund.– Många undrar var man kan rösta och hur det går till, säger Johan Forssell (M), riksdagsledamot och kampanjarbetare under EU-valet.– Flera har velat höra hur många mandat vi har i EU-parlamentet och vad vi står för, säger Ulla Sjöbergh som kampanjar för Socialdemokraterna i EU-valet.David Winks får dagligen förklara vad Kristdemokraterna menar med att makt bör återföras från Bryssel till Sverige. – Det är nyttigt att möta väljarna, säger han.Jonas Lundgren och Kerstin Burman kampanjar för Vänsterpartiets. – Jag tror på att träffa människor öga mot öga, säger Jonas Lundgren.Rickard Ydrenäs kampanjar för Folkpartiet upplever att väljarnas EU-kunskaper varierar kraftigt och att många blandar ihop inrikes- och EU-frågor.Viktoryia Khromchanka, partiarbetare för Junilistan, säger att det främst är medelålders män som besöker partiets valstuga.Gunilla Wettersjö delar ut Feministiskt initaitivs valmanifest i EU-valet, och anser att Fi är en viktig progressiv kraft i samhället.Leo Rudberg och Anders Erkéus kampanjer för Piratpartiet. –  Det här är ett jättebra sätt att få reda på hur folk resonerar, säger Anders Erkéus.

Partiarbetare: Högre valtemperatur nu

Inför söndagens EU-val säger flera kampanjarbetare som Europaportalen talat med att valtemperaturen nu är högre än i förra valet.

Himlen är klarblå. Värmen tryckande. Det är lunchtid på Sergels torg i Stockholm. Partiernas valstugor står uppradade framför Hötorgsskraporna. Många tackar nej till de foldrar som räcks fram. Några stannar upp. Somliga blir kvar länge. Kampanjarbetarna i Moderaternas och Socialdemokraternas valstugor tycks vara populära. De upplever att EU-valstemperaturen stigit de senaste två veckorna och att den är högre än i förra EU-valet 2009.

– Jag får, den här gången, fler frågor om vad EU-parlamentet gör och vad Socialdemokraterna vill göra i Bryssel, säger Ulla Sjöbergh, kampanjarbetare för Socialdemokraterna.

Men folkpartisten Rickard Ydrenäs märker ingen större skillnad jämfört med 2009 och tycker att det är synd att både riksdag- och EU-valet infaller samma år.

– Det blir för mycket fokus på inrikesfrågor. Många vill prata om vad regeringen gjort istället för EU-politik, säger Rickard Ydrenäs.

Ewa Schenström, som leder arbetet i Moderaternas valstuga, har även fått svara på kommunala frågor som vägtunnelbyggen i Stockholm. Återkommande EU-frågor som ställs till Allianspartierna är hur de ställer sig till tiggare och den fria rörligheten, och många frågar Vänsterpartiet varför de, som vill att Sverige lämnar EU, vill sitta i EU-parlamentet.

De flesta kampanjarbetarna som Europaportalen pratat med upplever att de ibland får märkliga frågor. Gunilla Wettersjö, som kampanjar för Feministiskt initiativ, har mött män som tror att Fi bara är ett parti för kvinnor. Junilistans kampanjarbetare Viktoryia Khromchanka blir förvånad när hon får frågan om partiet överhuvudtaget existerar.

– Jag förväntar mig mer av väljarna. De borde kolla upp vilka som ställer upp i EU-valet, säger Khromchanka.

Sverigedemokraten Mia Danielsson begriper inte varför många tror att partiet är rasistiskt.

– En del undrar om de är rasister för att de röstar på oss och jag svarar att jag varken själv ser mig som rasist och att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti, säger Mia Danielsson.

Alla kampanjvolontärer, utom Sverigedemokraternas, anser att valstugan i dag spelar en mindre roll än för 10-15 år sedan, och att den främst är ett komplement till kampanjer på internet och i sociala medier. Samtidigt uppskattar många av dem det personliga mötet med väljarna.

– Det gör att vi förstår varandra bättre. Oftast är avståndet mellan politiker och väljare för stort, säger Jonas Lundgren som kampanjar för Vänsterpartiet.

Jenny Madestam, statsvetare på Stockholms universitet, säger att partierna inte ska underskatta valstugans betydelse. Studier har visat att möten mellan fyra ögon är det mest effektiva sättet att få väljare att gå och rösta, enligt Madestam.

– Det handlar om mänsklig psykologi. Att kunna ställa frågor, kritisera och diskutera ansikte mot ansikte skapar förtroende. Väljarna kan också hitta värdefull information vid valstugorna. Alla bemödar sig inte med att surfa in på en partisajt. Stugorna är också en viktig del av svensk öppenhet och demokrati genom att de skapar närhet till politikerna, säger Jenny Madestam.