Sifo: Majoritet svenskar vill EU-rösta

Om dagens Sifoundersökning står sig till valdagen om tio dagar blir EU-valet historiskt med 52 procent valdeltagande.

För första gången sedan det första EU-valet hölls i Sverige 1999 kan en majoritet av väljarna komma att delta. Det är en en markant ökning säkra väljare från 35 procent i Sifos aprilundersökning.

–  Jag tror att röstdeltagandet kommer att öka i förhållande till [EU-valet 2009]. Att andelen som är helt säkra på att de ska rösta har ökat från föregående mätning tyder på att något tydlig skett under maj, säger Toivo Sjörén chef för opinionsundersökningar på Sifo, och tillägger att röstviljan kan stärkas om det blir en tydlig debatt mellan EU-valets toppkandidater eller deras partier.

Sju av tio folkpartistiska och vänsterpartistiska väljare, som ligger i undersökningens topp, säger att de absolut säkert ska rösta eller att de redan har förtidsröstat.

Moderaterna är med sina 46 procent säker röstbenägenhet det enda partiet som fortfarande har huvuddelen av sina väljare kvar på soffan. Att Moderaterna har stora mobiliseringsproblem framgick redan i den förra undersökningen.

– Vi har inte undersökt vad det beror på. Men det skulle kunna vara så att Moderaterna inte har varit tillräckligt tydliga och att man därför inte känner sig entusiastisk inför att gå och rösta på dem, säger Toivo Sjörén.

Moderaternas partisekreterare Kent Persson tror ändå på ett lyft under de närmaste dagarna och hoppas att deras direkta väljarkontakt ska bära frukt.
 

– Vi är bara i ingången till en valspurt. Det är tio dagar kvar till valdagen och jag är övertygad att nu till helgen kommer temperaturen att öka ytterligare, säger Kent Persson.

Sverigedemokraternas sympatisörer tycks gå åt andra hållet där det uttryckliga oviljan att rösta har mattats av markant från 43 procent till 30 procent. Där säger sig nu hälften av sympatisörerna att de ska rösta eller att de har redan förtidsröstat.

Skillnaden mellan yrkesgrupper och regioner är tydlig. Bara 45 procent av arbetarna jämfört med 58 procent av tjänstemännen ska rösta. I Stockholm- och Göteborgsområdet tillsammans norra Sverige har närmare sex av tio väljare bestämt sig att rösta. Medan bara fyra av tio i Skåne och Blekinge utom Malmö ska rösta.

–   Utgångsläget är ändå bättre än i föregående val, säger Toivo Sjörén.