Det är vår demokratiska skyldighet att informera invånarna i Sverige om vad som står på spel när det gäller EU/USA-avtalet, skriver Malin Björk (V).

Det är vår demokratiska skyldighet att informera invånarna i Sverige om vad som står på spel när det gäller EU/USA-avtalet, skriver Malin Björk (V).

Bild: Kalle Larsson

(V): Frihandelsavtalet mellan EU och USA hotar demokratin

Som det ser ut nu är de hemliga förhandlingarna om frihandelsavtalet i händerna på storföretag vars enda intresse är maximala vinster. Därför kräver vi öppenhet och klara papper kring förhandlingarna. Det skriver Malin Björk förstanamn på Vänsterpartiets lista i valet till Europaparlamentet. 

EU-kommissionens propaganda för frihandelsavtalet mellan EU och USA påminner mycket om deras propaganda för euron.  Då hävdade kommissionen att euron skulle innebära arbete och välfärd i EU. Idag vet vi vad euron bidragit till; massarbetslöshet och den värsta krisen i Europa sedan andra världskriget.

Det är inte propaganda vi behöver, utan fakta, öppenhet och klara papper. Men när EU förhandlar med USA sker det i slutna rum utan insyn. Vad som faktiskt förhandlas vill man hemlighålla. Både USA och EU fruktar nämligen folkopinionen.

Frihandelsavtalet handlar inte bara om att sänka, de redan låga, tullarna. Det handlar också om frågor som investeringshinder, offentlig upphandling, tjänstehandel, intellektuell äganderätt och investeringsskydd. Av det som läckt ut från förhandlingarna så vet vi att det finns mycket hotfulla förslag.

Ett av dem är frågan om ”investeringsskydd”. Det innebär att företag skulle kunna stämma stater om en ny regering ändrar lagar och regler så att vinsterna blir mindre än planerat. Ta till exempel frågan om vinster i välfärden. En majoritet av svenskarna vill förbjuda det. Men om vi skulle göra det så skulle det amerikanska riskkapitalbolaget KKR som äger Carema/Vardaga att få mindre vinster än vad de planerade när de investerade. De skulle då kunna stämma Sverige och ärendet skulle avgöras i en internationell specialdomstol.

Så har redan hänt i länder som har haft frihandelsavtal med liknande bestämmelser. När Slovakien ville bli av med vinstintresset i sin sjukförsäkring så stämdes de av ett holländskt försäkringsbolag. Och bolaget vann! När Australien ville begränsa rökning blev de stämda av Philip Morris. Vattenfall har stämt Tyskland eftersom de vill avskaffa kärnkraften. Demokratiskt fattade beslut kan alltså leda till åtal i en specialdomstol därför att privata storföretag anser sina vinstintressen hotade. Demokratins principer sätts ur spel. Vi kan under inga omständigheter acceptera detta.

EU-parlamentet kommer, troligen under år 2015, att fatta det avgörande beslutet om handelsavtalet mellan EU och USA. Därför är EU-parlamentsvalet oerhört viktigt. De som anser det okey att amerikanska multinationella bolag ska kunna sätta den svenska demokratin ur spel kan naturligtvis rösta på centern eller andra partier som är anhängare av detta frihandelsavtal. Alla andra bör rösta på Vänsterpartiet som satt upp denna fråga i fokus i EU-valrörelsen.

Men det finns fler problem i förhandlingarna kring detta avtal. Det transnationella företaget Monsanto, med högkvarter i USA, är världens näststörsta producent av genmodifierade frön. De satsar enorma summor på lobbyverksamhet för att den närmast obefintliga amerikanska GMO-lagstiftningen ska bli gällande i frihandelsavtalet. Och de stora amerikanska jordbruksföretag pressar också på för att kött från djur som behandlats med hormoner och beta-agonister i tillväxtbefrämjande syfte ska godkännas för export till EU. Idag är det förbjudet. Det återstår att se om EU gör kompromisser på dessa områden.

Vänsterpartiet är inte motståndare till frihandel. Men frågan är; på vems villkor och med vilket regelverk. Idag väljer EU och USA att lyssna till storföretagens lobbyister. En del av lobbyisterna tillhör också så kallade expertgrupper som bistår förhandlarna. Som det ser ut nu är frihandelsavtalet i händerna på storföretag vars enda intresse är maximala vinster. Därför vi måste kräva öppenhet kring förhandlingar, så vi vet vad som pågår.

Vi är övertygade om att frihandel går att förena med demokrati, ordentliga miljökrav och försvar av välfärden. Men det kräver en stark folkopinion utanför EU-parlamentet som ställer krav. Och det kräver ledamöter inne i EU-parlamentet som vågar stå upp för välfärden, miljön och demokratin.

I Sverige är det Vänsterpartiet som har dessa valbara ledamöter på sin lista i EU-parlamentsvalet.

Malin Björk 
Förstanamn på Vänsterpartiets lista i valet till Europaparlamentet