Österrikisk demonstration mot genmanipulerade grödor.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Efter lång osämja: Medlemsländernas GMO-makt ökar

EU-ländernas miljöministrar vill ge medlemsländerna rätt att stoppa genmanipulerade grödor. Men miljöorganisationer tycker att kompromissen är svag.

I frågan om genmanipulerade grödor står EU-länderna väldigt långt ifrån varandra. Sverige, Spanien och Storbritannien tillhör de mest GMO-vänliga, medan Frankrike, Italien och Polen de mest skeptiska. Beslutsmakten ligger hos EU-kommissionen och inte medlemsländerna själva, vilket har skapat en långvarig låsning.

När ett företag vill exportera eller odla en genmanipulerad växt i EU skickar den en förfrågan till EU-kommissionen, som ger grönt eller rött ljus baserat på en utredning av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa. Alla länder måste då godta den.

I februari i år misslyckades medlemsländerna att enas om att godkänna eller stoppa den genmodifierade majssorten Pioneer 1507, som legat på kommissionens bord i tretton år och som Efsa i sex olika bedömningar kommit fram till att är säker för människor och miljö. Därmed går frågan tillbaka till kommissionen som har sagt att den kommer att tillåta majsen.

Den EU-lag som miljöministrarna ställde sig bakom på torsdagen syftar till att bryta dödläget. Den ändrar inte det faktum att det är kommissionen som bestämmer, men låter samtidigt enskilda länder blockera olika genmanipulerade grödor av andra skäl än de hälso- och miljöskäl som Efsa bedömer.

– Om EU-kommissionen godkänner en gröda kan medlemsstaterna ändå blockera odlingen på sitt territorium på basis av annat än hälsa och miljö. Om EU-kommissionen och Efsa säger nej till odling betyder det däremot nej för alla, sade EU:s hälsokommissionär Tonio Borg på en presskonferens efter beslutet.

De ”legitima skäl” för att stoppa en gröda som medlemsländerna kan åberopa är ganska begränsade. Det kan exempelvis handla om stopp för odling på öar eller i områden som har ett mer traditionellt jordbruk.

Miljöorganisationen Greenpeace är starkt kritisk till att kompromissen inte låter medlemsländerna använda generella miljö- och hälsoskäl som motivering till ett GMO-stopp. De menar också att den ger GMO-företagen en formell roll i processen när ett land blockerar en gröda.

– De länder som vill säga nej till genmanipulerade grödor kan fortfarande utsättas för juridiska attacker av biotec-industrin, sade Marco Contiero, organisationens ansvarige för EU:s jordbrukspolitik, i ett pressmeddelande.

Samtliga EU-länder ställde sig bakom kompromisstexten, förutom Belgien och Luxemburg som lade ned sina röster. Texten som miljöministrarna antagit går nu till EU-parlamentet som också måste ställa sig bakom den för att lagen ska börja gälla.