EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia ska utreda misstänkt skatteflykt.

Bild: EU-kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU granskar Apples misstänkta skatteflykt

EU-kommissionen ska undersöka om Nederländerna, Irland och Luxemburg brutit mot EU:s statsstödsregler när de gett förmånliga bolagsskatter till internationella storföretag.

Beslutet att öppna en formell undersökning meddelades av EU:s konkurrenskommissionär Joaquín Almunia på onsdagen.

– Vi ifrågasätter inte skatteavtal i allmänhet utan tre specifika skatteavtal i tre medlemsländer, sade Almunia på en presskonferens i Bryssel.

Skatteavtalen gäller IT-giganten Apple i Irland, cafékedjan Starbucks i Nederländerna och biltillverkaren Fiat i Luxemburg. Kommissionen misstänker att företagen fått förmånlig behandling och betalat mindre skatt än den vanliga bolagsskatten.

– Vi har anledning att tro att myndigheterna [i de tre länderna] avsagt sig en del av skatten från dessa multinationella företag genom att låta dem minska sina beskattningsbara vinster, sade Almunia.

EU:s statsstödsregler innebär att staten inte får subventionera privata företag, utom i några få undantag. Det är alltså de tre medlemsländerna som granskas av kommissionen, inte företagen. EU beslutar däremot inte vilken bolagsskatt länderna ska ha, det gör de själva.

Om kommissionen kommer fram till att skatteavtalen inneburit otillåtet statsstöd kan den kräva att de pengar som länderna har gett till dessa företag ska betalas tillbaka till staten igen.

Almunia sade också att de nederländska och irländska myndigheterna samarbetat, medan Luxemburg inte lämnat in all information som kommissionen begärt ut.

Kommissionen kommer även att fortsätta utreda andra varianter av skatteminimering för storföretag i EU. Allt som allt har EU-kommissionen begärt ut information från nio medlemsländer.

– När offentliga budgetar är små och medborgare ombeds bidra till att hantera konsekvenserna av finanskrisen är det inte acceptabelt att stora multinationella företag inte betalar sin rättvisa del av skatten, sade Almunia.