Hoppa till artikelns andra spalt.

EU nära klimatmål åtta år i förtid

Under 2012 minskade utsläppen i EU-länderna ytterligare. Det gör att unionen är på god väg att klara utsläppsmålet.

Utsläppen av växthusgaser i de 28 EU-länderna minskade mellan 2011 och 2012 med 1,3 procent. Det gör att den totala utsläppsminskningen jämfört med basåret 1990 är 19,2 procent.

”Detta sätter EU inom räckhåll att nå till 20-procentiga utsläppsmål med åtta år kvar till 2020 års tidsgräns”, heter det i ett uttalande från Europeiska miljöbyrån EEA som står bakom rapporten.

Sedan 1990 har EU-ländernas utsläpp minskat med mer än Italiens och Storbritanniens samlade utsläpp under 2012.

Enligt EEA kan bara högst en tredjedel av minskningen sedan 1990 härledas till ekonomiska konjunkturer. För krisåren 2008-2012 kunde den ekonomiska stagnationen dock förklara knappt hälften av utsläppsminskningen.

Resten beror på en omställning till förnyelsebar energi och minskade transporter och industri. Mellan 1990 och 2012 växte den samlade ekonomin i EU med 45 procent samtidigt som utsläppen alltså minskade med 19,2 procent.

– EU har visat att det inte finns någon motsättning mellan en växande ekonomi och att minska utsläppen av växthusgaser, sade Hans Bruyninckx på Europeiska miljöbyrån.

Den största minskningen under 2012 i antal ton utsläpp stod Italien för – 45 procent av den totala minskningen i EU. Reduktionen berodde till största del på minskad transport och industri. För tvåan, Polen, berodde minskningen främst på en minskad användning av fast bränsle som träkol och torv.

Annons

Den största minskningen under hela perioden 1990 och 2012 har Storbritannien och Tyskland stått för, tillsammans nästan hälften av den totala reduktionen.

Den största utsläppsökningen har flygbranschen orsakat som ökat sina utsläpp med över 90 procent mellan 1990 och 2012.

Sett på utsläpp per person ligger Sverige på tredje plats efter Lettland och Rumänien.

Enligt EEA ser minskningen ut att ha fortsatt under 2013.

I år ska EU sätta ett nytt utsläppsmål som ska gälla mellan 2020 och 2030.