Statsminister Fredrik Reinfeldt, Storbritanniens David Cameron och Nederländernas Mark Rutte. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juncker-kritiker får plåster på såren

EU-ledarna lovar se över reglerna för hur kommissionsordföranden utses i framtiden.

EU-ländernas stats- och regeringschefer nominerade i fredags som väntat luxemburgaren Jean-Claude Juncker till ordförande för EU-kommissionen.

Den brittiske premiärministern David Cameron var in i det sista motståndare till valet men fick ett löfte om att det brittiska missnöjet inte ska gå obemärkt förbi.

”Storbritannien uttryckte oro för EU:s framtida utveckling. Denna oro måste tas itu med”, heter det i slutsatserna från förra veckans EU-toppmöte.

EU-ledarna öppnar för att alla medlemsländer inte behöver gå lika långt mot en ” allt fastare sammanslutning” som EU-fördraget säger. Det är första gången stats- och regeringscheferna enas om en sådan skrivning.

Man lovar dessutom att ”överväga processen för hur ordföranden för EU-kommissionen utses i framtiden”. Hur detta ska gå till är dock klart, men en uppdatering av EU-fördraget är inte aktuellt.

Diskussionen ska tas upp efter att nästa kommission kommit på plats vilket beräknas ske i början av november.

Inte bara David Cameron utan även exempelvis statsminister Fredrik Reinfeldt, Nederländernas premiärminister Mark Rutte och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har tidigare uttryckt missnöje med processen där de europeiska partierna nominerar varsin kandidat till EU-kommissionens ordförande och dessa är de enda tänkbara kandidaterna.

De menar att EU-fördragets skrivelse om att resultatet i EU-valet måste tas i beaktande när stats- och regeringscheferna nominerar en kommissionsordförande inte per automatik innebär att en av parlamentets kandidater måste utses. Enligt dem innebär det att EU-parlamentet får för mycket makt på bekostnad av medlemsländerna.