Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige gav flest flyktingar asyl

Sverige stod för en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU under 2013.

Närmare 26 400 flyktingar fick under 2013 asyl i Sverige vilket är 300 fler än antalet i Tyskland. Det visar en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat.

De fem länder som tog emot flest, Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien stod tillsammans för mer än 70 procent av alla asylbeviljanden. Minst antal beviljade Estland asyl – tio personer.

I förhållande till befolkningen var Malta generösast att bevilja asyl, därefter Sverige. Minst generöst var Kroatien.

Den enskilt största gruppen som fick asyl var syrier – närmare 36 000 eller en fjärdedel. Tillsammans med Tyskland stod Sverige för mer än 60 procent av alla beviljade asylansökningar från Syrien.

Total inkom 327 000 asylansökningar under 2013 av dessa godkändes en tredjedel antingen direkt eller efter överklagan.

Sedan 2011 har antalet beviljade asylansökningar mer än fördubblats i Sverige. I EU som helhelt har de också ökat markant, från runt 80 000 per år mellan 2008 och 2011, därefter i genomsnitt 125 000 per år.