Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Arkivbild.

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Toppmötet: EU lägger om kursen

Ett läckt utkast avslöjar EU:s planer för de kommande fem åren. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy listar fem topprioriteringar. 

Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy har sedan EU-valet förhandlat med medlemsländernas stats- och regeringschefer för att försöka mejsla fram riktlinjer för hur unionen ska utformas under de kommande fem åren.

I ett läckt utkast lägger Van Rompuy om kursen från den direkta krisbekämpningen som dominerat europeisk politik de senaste fem åren till frågor som energiberoende och klimat och demografiska utmaningar.

I inledningen pratar Van Rompuy om att en ”allmän besvikelse på den europeiska politiken har spridits” och att EU ”borde visa självbehärskning i att utöva sina befogenheter” i frågor som bättre löses på nationell nivå”.

Han förespråkar också att nationella parlament ska få en större roll i EU men har urvattnat skrivelsen jämfört med ett tidigare utkast. Nu handlar det bara om en ”effektivare dialog” med de nationella parlamenten.

I utkastet beskrivs fem huvudsakliga prioriteringar varav minst två kan härledas till krisen i Ukraina – energi och bättre samarbete i utrikespolitiken.

I en nickning till Paris och Rom öppnar utkastet för flexiblare budgetkrav vilket innebär att kommissionen hellre bör fria än fälla länder som är nära att leva upp till reglerna. Flexibiliteten får dock inte innebära att EU-reglerna bryts, vilket exempelvis Tyskland och Finland argumenterat för. Utkastet kräver heller inte ytterligare åtstramningsåtgärder utan bara att de som redan påbörjas inte avbryts.

Van Rompuy vill även ha att stora investeringar i transport, energi och telekominfrastruktur.

Eurozonen ska fortsätta att integreras men ”öppenheten gentemot icke-euroländer i EU måste bevaras”. Många euroländer utanför euroområdet har oroats att tappa inflytande när euroländerna fördjupat sitt samarbete under finanskrisen.

Vid EU-toppmötet om inleds i morgon torsdag ska stats- och regeringscheferna förhandla och enas kring dokumentet som ska ligga till grund för arbetet i EU under kommande mandatperiod 2014-2019.