Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
EU-parlamentarikerna Markus Ferber (EPP), Roberto Gualteri (S&D) och Peter Simon (S&D) är alla nyvalda ordförande och vice ordförande i ekonomiutskottet. Tillsammans med Alde-gruppen beslöt de att skjuta upp omröstningen om vem som ska får de två övriga posterna.

EU-kritiker röstades bort

BRYSSEL 8 juli 2014 | "En kupp"

EU-parlamentets mittengrupper har gått samman och stängt ute EU-kritiska ledamöter från prestigefyllda poster.

På måndagens fördelades ledarposterna i EU-parlamentets utskott där den kanske största delen av ledamöternas arbete uträttas.

Förutom att fördela ordet under utskottsmötena leder ordförandena även förhandlingarna, de så kallade trilogerna, med medlemsländerna och EU-kommissionen samt företräder utskottet i olika sammanhang.

Praxis är att fördela posterna efter hur många parlamentariker varje grupp har enligt det så kallade D’Hondt-systemet. Efter det systemet det skulle EU-motståndarna i EFDD-gruppen som hyser bland annat Sverigedemokraterna och brittiska Ukip få en ordförande- och sex vice ordförandeposter.

Men de EU-positiva mittengrupperna kristdemokratiska EPP, socialdemokratiska S&D och liberala Alde gick samman och bröt mot systemet. EFDD:s enda ordförandepost gick istället till svenska liberalen Cecilia Wikström (FP).

Att gruppen inte fick de poster som praxis bjuder har fått en rad EU-parlamentariker att se rött.

– De EU-vänliga grupperna har återigen demonstrerat sin rädsla för demokrati, sitt hat mot minoritetsåsikter och sitt tydliga avvisande av öppenhet, sade Nigel Farage, en av två ledare för EFDD i ett uttalande.

Han får stöd av den gröna partigruppen som också menar att tilltaget är odemokratiskt.

”Jag ser denna kupp från de största grupperna, inte alls som någonting nödvändigt för att bromsa de högerextremas framfart i Europa, utan helt och hållet som ett mycket oroande första steg mot att en stor koalition av [EPP, S&D och Alde] nu tänker kapa åt sig hela makten”, skriver EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) som ingår i den gröna gruppen på sin blogg.

Hon oroas för att man istället stärker de EU-skeptiska rösterna runt om i Europa om man stänger ute kritiska partier.

Den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark försvarar dock att hans EPP-grupp gjorde upp med Alde och S&D om att rösta bort EFDD-politikerna.

”[Det handlar] om att välja företrädare som kan och vill leda arbetet i utskottet och företräda utskottet utåt. Man ska alltså vilja leda arbetet med att utforma den nya lagstiftning som Ukips företrädare och Sverigedemokraternas inte vill ska genomföras och som man ser som sin främsta uppgift att sabotera. Att man har blivit vald till ledamot i Europaparlamentet innebär självfallet inte att man har rätt att företräda arbetet i parlamentets olika utskott.”, skriver Gunnar Hökmark på sin blogg.

Även den EU-skeptiska ECR-gruppen fick två färre platser än D'Hondt-systemet skulle ha gett dem.

Den tyske ledamoten och ledaren för euroskeptiska AfD Bernd Lucke, som ingår i ECR-gruppen, fick inte posten som tredje vice ordförande i ekonomiutskottet. Omröstningen skjuts istället upp till nästa vecka.

– Ingen har anklagat mig för tjänstefel eller tvivlat på min kompetens. Det handlade uppenbarligen uteslutande om att hålla en kritisk röst utanför utskottets presidium, sade Bernd Lucke till die Zeit.

Också omröstningen om huruvida AfD-ledamoten Beatrix von Storchs plats som fjärde vice ordförande i jämställdhetsutskottet sköts upp till måndag i nästa vecka.

Av de svenska EU-parlamentarikerna blev Cecilia Wikström (FP) ordförande i utskottet för framställningar, Isabella Lövin (MP) första vice ordförande i fiskeriutskottet, Anna Maria Corazza Bildt (M) första vice ordförande i inremarknadsutskottet och Marita Ulvskog (S) första vice ordförande i sysselsättningsutskottet.

 
 
Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Fredrik Haglund
Redaktör, Bryssel
Skicka epost
Fredrik_Haglund
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret