Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-revisor: Betydande besparingar med ett parlamentssäte

Enligt EU:s revisionsrätt skulle man spara motsvarande en miljard kronor om året om EU-parlamentets sessioner bara hölls i Bryssel.

Revisionsrätten uppskattar i en ny studie att den årliga besparingen skulle bli 114 miljoner euro. Om parlamentsbyggnaden i Strasbourg dessutom såldes skulle man göra en engångsvinst på 616 miljoner euro, motsvarande 5,7 miljarder kronor.

Rätten har även räknat på hur mycket som skulle sparas om EU-parlamentets administrativa gren i Luxemburg flyttades till Bryssel. Där skulle vinsten bli betydligt lägre: motsvarande 120 miljoner kronor per år om kontor köptes i Bryssel för drygt två miljarder kronor eller en årlig kostnad på knappt 150 miljoner kronor plus en engångsvinst på 4,4 miljarder om kontor istället hyrdes.

Studien hade begärts av EU-parlamentet efter en omröstning om ett säte i november 2013.

Tidigare beräkningar gav vid handen att ett stopp på Bryssel-Strasbourgpendlandet skulle spara mellan motsvarande 1,5 till 2 miljarder kronor per år.

Att tolv parlamentssessioner måste hållas i Strasbourg varje år är inskrivet i EU-fördraget vilket gör att alla medlemsländer måste godkänna en ändring. Frankrike och Luxemburg är dock emot en sådan nyordning.