Hoppa till artikelns andra spalt.

Förlängd mammaledighet i malpåsen

EU-kommissionen drar tillbaka ett förslag om förlängd mammaledighet på EU-nivå efter att det blockerats i flera år av medlemsländerna.

I kommissionens föreslog 2008 att uppdatera EU:s mammaledighetsdirektiv från 1992 genom att förlänga den kortaste fullt betalda ledigheten från 14 till 18 veckor. EU-parlamentet röstade om förslaget 2010 men drygade ut det till 20 veckor.

Men några medlemsländer i ministerrådet, som måste enas med EU-parlamentet, har sedan dess blockerat förslaget.

Blockerandet har fått EU-kommissionen att helt dra tillbaka förslaget inom sitt så kallade Refit-program som ska minska och förenkla EU-regler.