EU-kommissionen tror sig fixa könsfördelningen

Den nya kommissionsordförandens stabschef Martin Selmayr är hoppfull när det gäller kvinnorepresentationen i kommissionen.

När bara Belgien återstår för att föreslå en ledamot till den kommande EU-kommissionen har endast fem länder nominerat kvinnor till den 28 hövdade församlingen. Det  motsvarar knappt 18 procent av ledamöterna.

I en intervju för nättidningen Euobserver på fredagen antyder den nya kommissionsordförandens stabschef Martin Selmayr att en acceptabel kvinnorepresentationen kan uppnås.

Selmayr säger att vissa länder har hållit sina främsta kandidater hemliga och andra har redan antytt ett eller två alternativ, varav en del är kvinnor, så stämmer det kan målet fortfarande nås.

"Vi har utarbetat ett tiotal modeller [för sammansättningen av kommissionen] och vi har en ganska god uppfattning om [hur det kan se ut], …,” säger Selmayr till tidningen.

Frågan om kvinnornas andel i EU-kommissionen är även en trovärdighetsfråga. Tidigare har kommissionen slagits för att företagens bolagsstyrelser ska ha minst 40 procent kvinnliga ledamöter.  

Den nuvarande kommissionen har nio ledamöter som är kvinnor vilket motsvarar 32 procent. I förra månaden krävde de kvinnliga ledamöterna i den nuvarande kommissionen att den nya måste bestå av minst tio kvinnor motsvarande närmare 36 procent.

I slutändan handlar det om att den nya kommissionen ska bli godkänd. Europaparlamentets talman Martin Schultz vars institution väljer kommissionen har varnat för att kommissionen ej blir vald om inte tillräckligt antal kvinnor föreslås.

 – Parlamentet kan inte acceptera en herrklubb, sade Martin Schultz vid en presskonferens i förra månaden.

Den 22 september planerar Europaparlamentet inleda sin utfrågningar av de föreslagna kandidaterna för att en månad senare rösta om kommissionen i sin helhet.