Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ministrar: Möt antisemitism med kraftfulla åtgärder

Sveriges och Tysklands EU-ministrar kräver konkreta politiska åtgärder för att bekämpa antisemitism i Europa.

”Vi betraktar inte antisemitism som ett hot bara mot det judiska samhället, utan som ett hot mot alla medborgare och staten själv.” Det skriver EU-minister Brigitta Ohlsson (FP) tillsammans med Tysklands Europaminister Michael Roth (SPD) i en debattartikel på tisdagen.

För att motverka antisemitismen föreslår ministrarna tre åtgärder:

• att alla regeringar i Europa ta fram åtgärdspaket mot antisemitism som riktar in sig på såväl forskning och analys som utbildningsprogram.

• att EU inför en effektiv process för att säkerställa att EU:s medlemsländer lever upp till medborgarnas grundläggande rättigheter och rättsstatens principer.

• att ett nytt utskott inrättas i det nyvalda Europaparlamentet med ansvar för frågor om antisemitism och rasism i Europa.