EU:s ombudsman Emily O'Reilly.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-ombudsman: Öka öppenheten i handelsförhandlingarna med USA

EU:s ombudsman Emily O'Reilly kräver att EU:s förhandlingsdirektiv kring det framtida handelsavtalet med USA ska offentliggöras.

Efter klagomål från olika intresseorganisationer efterlyser EU:s ombudsman Emily O'Reilly i ett brev till ministerrådet och EU-kommissionen en större öppenhet kring förhandlingar med USA om ett nytt handelsavtal kallat TTIP.

– Med tanke på det betydande allmänintresset och de potentiella effekterna av TTIP på medborgarnas liv, uppmanar jag [ministerrådet och EU-kommissionen] att aktivt öka sin öppenhet, sade Emily O'Reilly rapporterar nättidningen EurActive.

Ett konkret krav är att innehållet i EU-kommissionens förhandlingsmandat offentliggörs - ett dokument på 17 sidor. Något som även handelskommissionär Karel de Gucht nyligen höll med om. Men medlemsländerna har hittills hållit emot.

Annons

Ombudsmannen betonar att hon inte kräver total öppenhet.

– Jag håller med om att inte alla förhandlingsdokument kan publiceras i detta skede, det måste finnas utrymme för att förhandla, sade hon.

Senast 30 september och 31 oktober vill ombudsmannen har svar på sitt brev från ministerrådet respektive EU-kommissionen.

I juli slog EU-domstolen fast att EU-dokument som har anknytningar till internationella förhandlingar inte per automatik får hemligstämplas. Ministerrådet måste istället ange tydliga motiv till varför man inte offentliggör vissa dokument.