EU-ombudsman: Öka öppenheten i handelsförhandlingarna med USA

EU:s ombudsman Emily O'Reilly kräver att EU:s förhandlingsdirektiv kring det framtida handelsavtalet med USA ska offentliggöras.

Efter klagomål från olika intresseorganisationer efterlyser EU:s ombudsman Emily O'Reilly i ett brev till ministerrådet och EU-kommissionen en större öppenhet kring förhandlingar med USA om ett nytt handelsavtal kallat TTIP.

– Med tanke på det betydande allmänintresset och de potentiella effekterna av TTIP på medborgarnas liv, uppmanar jag [ministerrådet och EU-kommissionen] att aktivt öka sin öppenhet, sade Emily O'Reilly rapporterar nättidningen EurActive.

Ett konkret krav är att innehållet i EU-kommissionens förhandlingsmandat offentliggörs - ett dokument på 17 sidor. Något som även handelskommissionär Karel de Gucht nyligen höll med om. Men medlemsländerna har hittills hållit emot.

Ombudsmannen betonar att hon inte kräver total öppenhet.

– Jag håller med om att inte alla förhandlingsdokument kan publiceras i detta skede, det måste finnas utrymme för att förhandla, sade hon.

Senast 30 september och 31 oktober vill ombudsmannen har svar på sitt brev från ministerrådet respektive EU-kommissionen.

I juli slog EU-domstolen fast att EU-dokument som har anknytningar till internationella förhandlingar inte per automatik får hemligstämplas. Ministerrådet måste istället ange tydliga motiv till varför man inte offentliggör vissa dokument.