Annons

Tillväxten i eurozonen avstannade under andra kvartalet 2014.

Tillväxten i eurozonen avstannade under andra kvartalet 2014.

Frusen tillväxt när Europas jättar backar

Tysklands och Italiens ekonomi backade under våren och drog ner tillväxttakten för EU. Eurozonen hade nolltillväxt och Frankrike missar utlovat budgetmål.

Takten i EU:s tillväxt minskade mellan första och andra kvartalet i år från 0,3 procent till 0,2. Bruttonationalprodukten, BNP, ökade inte alls i eurozonen. Det visar färsk statistik från Eurostat. Tre av EU:s fyra stora ekonomier går dåligt och drar ner resultatet.

Både Tyskland och Italien hade negativ tillväxt på -0,2 procent och i Frankrike står tillväxten stilla på 0,0 procent, jämfört med kvartalet innan. Lettland hade högst tillväxt med 1,0 procent följt av Storbritannien som tillsammans med Ungern under andra kvartalet hade en ökning med 0,8 procent.

Annons

De dystra franska siffrorna betyder enligt finansminister Michel Sapin i Le Monde att landets budgetunderskott kommer att vara högre än 4 procent 2014, vilket leder till att Frankrike kommer att missa underskottsmålet som överenskommits med EU-kommissionen.

Sverige klarade sig med en hårsmån från att hamna i recession efter ett negativt första kvartal ökade BNP under andra kvartalet med 0,2 procent.