Banker nobbade billiga ECB-lån

Få banker nappade på Europeiska centralbankens erbjudande om nya lån till låg ränta.

Europeiska centralbanken satte på torsdagen räntan på nya lån till 0,15 procent i syftet att locka banker att låna pengar som sedan skulle lånas ut till den privata sektorn i euroländerna.

Många företag i framför de allt södra EU-länderna har haft svårt att hitta finansiering till acceptabla villkor. De billiga lånen är ECB:s senaste svar på att motverka detta. Ett annat syfte med att låna ut till så låg ränta är att öka den rekordlåga inflationen i euroländerna.

Sammanlagt lånade 255 finansinstitut motsvarande 760 miljarder kronor av de sammanlagt 3 700 miljarder som erbjöds. Detta var enligt marknadsanalytiker under förväntan.

ECB:s utlåningserbjudande var det första av sammanlagt åtta fram till 2016. Nästa möjlighet för bankerna att låna billigt är i december.