Hoppa till artikelns andra spalt.

Frihandelsmotståndare får avslag

EU-kommissionen avvisar ett krav från flera europeiska organisationer om att avbryta förhandlingarna om frihandelsavtal med USA och Kanada. 

En grupp organisationer, bland annat vänsterrörelsen Attac och det tyska miljöpartiet, lämnade i juli in en begäran till EU-kommissionen att få sitt krav om att stoppa de pågående frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA respektive Kanada registrerat som ett så kallat medborgarinitiativ.

De vill att kommissionen ska uppmana medlemsländerna att dra tillbaka förhandlingsmandaten eftersom de ser en stor fara om avtalen kommer på plats.

Annons

Men EU-kommissionen meddelade på onsdagen att man inte kan göra detta då ”initiativförslaget uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet”.

Gruppen säger sig nu ta ärendet vidare, bland annat till EU-domstolen.

Medborgarinitiativet tillkom i och med Lissabonfördraget. Om minst en miljon personer i minst sju EU-länder skriver under ett visst krav måste EU-kommissionen göra en utvärdering huruvida man ska gå vidare med frågan eller ej.