Hoppa till artikelns andra spalt.

S&D: Juncker lovar nya pengar till jättelik investeringsplan

Socialdemokraterna i Europaparlamentet säger sig ha fått ett löfte om att den utlovade investeringsplanen på 300 miljarder euro ska finansieras med nya pengar utanför EU-budgeten.

– Vi har fått åtaganden att ”nya” pengar ska injiceras i investeringsplanen med en stor del av offentlig finansiering för att ändra riktningen på Europa och för att öka tillväxten och skapa nya arbetstillfällen, säger Gianni Pittella, ordföranden för den socialdemokratiska partigruppen S&D i ett uttalande på fredagen.

Löftet ska ha givits efter flera möten med den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker de senaste två dagarna meddelar partiet. Tidigare har Juncker talat om att pengarna till investeringsplanen skulle komma från redan existerande medel i EU-budgeten och från Europeiska investeringsbanken, EIB.

Gianni Pittellas telesperson Jan Bernas förklarar för Europaportalen att det är medlemsländerna som ska stå för delar av de nya pengarna.

Men hur ska länder som redan ligger över gränsen för max tre procents budgetunderskott, exempelvis Frankrike, kunna skjuta till nya miljarder?

– En bra fråga. Juncker var inte så specifik. Men det är vår förhoppning att de nya satsningarna också ska öppna för [budget-]flexibilitet, säger Jan Bernas.