Spanska klart populärast i Sverige

Svenska gymnasister lär sig i störst utsträckning spanska av alla elever i EU-länderna.

Under 2012 läste 42,3 procent av de svenska gymnasisterna spanska som tredjespråk. Det är den klart största andelen i alla EU-länder, nära dubbelt så stor som i Spaniens grannland Portugal. Det visar en sammanställning som statistikbyrån Eurostat gjort.

Sammanställningen visar även att tyska och franska fått ge vika för spanskans popularitet i Sverige. 2005 studerade 44 procent tyska eller franska medan 29 procent läste spanska. 2012 var siffrorna 35 procent respektive 42 procent.