Europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Vårt stöd till Junckerkommissionen är villkorat

Vi kommer endast stötta en kommission som lovar att prioritera klimatfrågan, barns rättigheter och jämställdhet. Det skriver de svenska socialdemokratiska Europaparlamentarikerna.

Den nya EU-kommission som presenterats inger anledning till oro. Ordföranden Jean-Claude Juncker verkar inte bry sig nämnvärt om vår tids stora ödesfråga; klimatet. Genom att slå ihop den viktiga klimatportföljen med de lika viktiga energifrågorna, riskerar båda att nedprioriteras.

Den kommande mandatperioden blir oerhört viktig för hur EU lyckas tackla klimatfrågorna och att ha en kommissionär med ansvar för enbart klimatet skulle skicka en stark signal om att EU fokuserar på de här frågorna. Nu blir det precis tvärt om.

Sammanslagningen av miljö och fiske riskerar att gå samma väg. Det är två områden där EU kan, och bör, spela en viktig roll. Men när det i miljökommissionärens uppdrag inte ens nämns några miljömål kan man fundera på om Juncker överhuvudtaget har någon agenda för EU när det gäller miljö och klimat.

Hållbarhetsfrågorna verkar överlag ha tappats bort. Knappt någonstans i kommissionärernas uppdragsbeskrivningar nämns frågan om hållbar utveckling. Det är bra att Juncker vill satsa på en nystart för jobb och tillväxt i Europa. Men som en ny FN-rapport visar: investeringar i hållbar utveckling och åtgärder för att stoppa klimatförändringarna kommer öka tillväxten.

Vi är också djupt besvikna över att barns rättigheter fortfarande inte finns med som ett prioriterat område. Det är naivt att tro att barnperspektivet ska finnas med i lagförslag och prioriteringar från kommissionen om ingen ansvarar explicit för detta.

Sist men inte minst undrar vi hur länge vi ska behöva vänta på en jämställd kommission? Det nya förslaget består av nio kvinnor och 19 män. Det är riktigt dåligt. I diskussionerna framförs att det åtminstone inte blev sämre än förra mandatperioden, men det är för oss ett udda sätt att se på jämställdhet. Vad hände med utveckling och framsteg? Kommissionen är EU:s skyltfönster och sammansättningen visar med all önskvärd tydlighet hur lågt jämställdheten prioriteras.

Annons

Vi kommer noga följa Europaparlamentets utfrågningar av de föreslagna kommissionärerna och passa på att ställa frågor under hearingarna. Det finns enskilda personer som vi kommer att hålla ett extra öga på, bland annat den spanske Miguel Arias Cañete som fällt sexistiska kommentarer och ungraren Tibor Navracsics som står nära den kontroversiella premiärministern Viktor Orbán.

EU förtjänar en stark ledning med en framtidsinriktad agenda som tacklar vår tids stora utmaningar. Vi kommer endast stötta en kommission som lovar att prioritera klimatfrågan, barns rättigheter och jämställdhet den kommande mandatperioden.

Jytte Guteland (S)

Marita Ulvskog (S)

Anna Hedh (S)

Jens Nilsson (S)

Olle Ludvigsson (S)