Företag får lättare banklån

Det har blivit lättare för europeiska små och medelstora företag att låna pengar till sin verksamhet.

Det visar Europeiska centralbankens kvartalssondering över utlåning i banker i euroländerna.

Småföretagare i framför allt de södra euroländerna har tidigare haft stora svårigheter att låna pengar till acceptabla villkor. Detta har gjort det svårt att få spinn på ekonomin och både EU-kommissionen och ECB har vidtagit åtgärder för att göra det lättare för företagen att få lån.