Italien försöker att tillmötesgå EU:s budgetkrav även Frankrike ändrar sin budget. Frankrikes president Hollande på EU:s toppmöte 23 oktober 2014.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike och Italien budgetpressar för att blidka EU

För att dämpa EU-kommissionen och övriga euroländers missnöje backar både Italien och Frankrike från sina ursprungliga budgetplaner för 2015.

Knappt två veckor efter att Frankrike och Italien lämnat in sina preliminära budgetar för 2015 till EU-kommissionen för granskning är länderna beredda att minska statsutgifterna ytterligare för att dämpa omvärldens kritik.

Den italienska ekonomi- och finansministern Pier Carlo Padoan skriver i ett brev på måndagen till EU-kommissionär Jyrki Katainen att Italien är redo att bland annat stryka en planerad skattesänkning nästa år för att på så sätt minska budgetunderskottet. Sammantaget förstärks budgeten med drygt 40 miljarder kronor motsvarande 0,3 procentenheter av budgetunderskottet som då blir 2,6 procent, väl under EU:s treprocentsgräns.

Pier Carlo Padoan påminner samtidigt EU-kommissionen att landet befinner i den mest utdragna recessionen i sin historia. Tillväxten mätt i BNP har minskat nio procentenheter sedan 2008.

”Ekonomin är nu inne på sitt tredje år av recession. Ett fjärde året av recession bör undvikas med alla medel”, skriver den italienska ekonomi och finansministern.

Italien har problem med tillväxt och en allt för stor statsskuld men när det gäller budgetunderskott är man långt från värst i klassen. De senaste två åren har landet hållit sig under eller på högst tre procent.

Frankrike däremot har som regel oavsett regeringen bortsett från 2006 och 2007 konstant de senaste tio åren haft ett budgetunderskott som överstigit EU-gränsen på tre procent av BNP. Något som ser ut att fortsätta även 2015.

I ett brev också på måndagen till EU-kommissionär Jyrki Katainen säger finansminister Michel Sapin att de lyckats putsa på budgeten bland annat på grund av lägre räntekostnader motsvarande närmare 33 miljarder kronor.

Analytiker reagerade med viss skepsis på Frankrikes besked.

– Det här är kosmetiska förändringar som syftar till att svara på kommissionens krav med så lite som möjligt. Vi kanske har ett underskott på 4,1 procent i stället för 4,3 procent, men det kommer inte att vara på 3 procent, sade Jean Louis Mourier mäklare  på Aurel BGC till nyhetsbyrån Reuters.

I morgon onsdag kommer EU-kommissionen att ta ställning till de franska och italienska budgetarna. Det är sedan upp till euroländernas finansministrar att besluta hur eurogruppen ska ställa sig.