Annons

Den röd-gröna regeringens första presskonferens i riksdagshuset 3 okt 2014.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Alla är EU-ministrar i ny regering

I den nya regeringen slopas posten som EU-minister. Hela listan - EU-punkterna i regeringsförklaringen.

EU-ministerposten finns inte med i den nya regeringen och dess frågor flyttas till utrikesdepartementet som kommer ledas av den tidigare EU-kommissionären Margot Wallström (S). Under en lätt kaotisk presskonferens efter att den nya regeringen tillkännagetts i riksdagen sade statsminister Stefan Löfven (S) visserligen att "utrikesministern är också EU-minister".  Men Margot Wallström får inte EU-ministerns titel.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) faller EU-uppdraget på statsministern och hans 23 statsråd.

– Alla ministrar är EU-ministrar. Alla har ett ansvar för EU inom sitt område. Det kan inte läggas på en person det läggs på hela regeringen, säger Gustav Fridolin (MP) till Europaportalen i riksdagen efter fredagens regeringsförklaring och utdelning av ministerposter.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt säger till Europaportalen att han är nöjd med beslutet att skrota EU-ministerposten. Samtidigt är han kritisk till EU-profilen i regeringsförklaringen.

– Den var ju inte så tydlig. Jag hade gärna sett att det var mer [EU-politik i regeringsförklaringen] för det behövs stora förändringar inom EU. Framförallt av den ekonomiska politiken som fått så katastrofala sociala former, det fanns ingetting av det här, säger Jonas Sjöstedt och tillägger att han är nöjd med att regeringen vill ha ett socialt protokoll i EU.

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Marita Ulvskog menar att Wallström kommer sitta på två stolar.

– EU-politik är inte utrikespolitik. Margot har alltså – med sin EU-bakgrund – två uppdrag: Ett utrikes- och ett inrikespolitiskt, twittrade Ulvskog.

Löfven lovade även att arbeta för en gammal socialdemokratisk käpphäst på EU-nivå – att få in ett socialt protokoll i EU:s fördrag.

– Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Regeringen kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma ett förändring av EU:s fördrag som slår fast att den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal, sade Löfven.

Att öppna EU:s fördrag bäddar dock för flera års förhandling mellan medlemsländerna och kritiker menar att ett socialt protokoll på EU-nivå innebär en maktförflyttning till Bryssel.

Statsministern tog även upp en annan fråga som har bäring på EU, handelsavtal. EU-kommissionen och USA förhandlar om det som kan komma att bli världens största frihandelsavtal.

– Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarens intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla kuvar ingen, sade Löfven.

Syftningen på ”respektera demokratiskt fattade beslut” kan tolkas som en invändning mot den kritiserade tvistlösningsmekanismen ISDS som ingår i många handelsavtal och som kritiker menar kan innebära att företag kan stämma stater om de mister sina investeringar efter att man beslutat om exempelvis återförstatligande av någon verksamhet.

I regeringen ingår dock ingen renodlad handelsminister, de frågorna hamnar istället på näringsminister Mikael Dambergs (S) bord, något som får EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) att reagera.

– Löfven har ingen handelsminister, trots att det är viktigare än någonsin. När Löfven avskaffar handelsministern sviker han frihandeln dag ett, twittrade Fjellner.

Löfven vill även att både EU och FN ”ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp till dem som drabbats”. Han menade att utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av de största utmaningarna.

– Sverige ska verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling såväl globalt som i EU:s närområde. Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks, sade Löfven som istället för Natomedlemskap vill se starkare försvarssamarbete med EU och de nordiska länderna.

– Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller nordiskt land och vi förväntar oss att de länderna också agerar på samma sätt om Sverige drabbas, sade Stefan Löfven som även vill att övriga EU-länder ska ta emot fler flyktingar.

– Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.

I den nya regeringen blir Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin biståndsminister. Ny miljöpartistisk EU-parlamentariker väntas Linnéa Engström bli.

- - - - - -

 

Allt om EU och Europa  i regeringsförklaringen

Formuleringar som bär på EU och Europa i den ordning som statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen i riksdagen 3 okt 2014.

Detta vill regeringen:
 

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen och människors hälsa. Handelsavtal ska respektera demokratiskt fattade beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen.

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Arbetsmarknaden måste fungera bättre.

Missbruket av visstidsanställningar måste stoppas

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största utrotningarna av arter i planetens historia pågår.  

I Paris nästa år arrangeras det internationella klimattoppmöte som måste fatta vår generations avgörande beslut. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar.

Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande.

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.

Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring. Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen ska göra en översyn av befintlig lagstiftning, också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.

Vi ska aktivt delta i det internationella samarbetet, för att både FN och EU ska axla ett större ansvar för att lösa konflikterna och ge hjälp åt dem som drabbas.

Rysslands annektering av Krim är ett folkrättsbrott. Rysslands destabilisering av Ukraina måste upphöra. Utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av våra största utmaningar. Sverige ska verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt som i EU:s närområde.

För att stärka vår säkerhet och förbättra vårt miljöskydd behöver vårt närområde i Arktis, Kattegatt, Skagerrak och Östersjön skyddas. Regeringen kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik i närområdet.

Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina.

Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl. Den skapar en god grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl vår egen som andras säkerhet. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.

En modern svensk säkerhetspolitik byggs i stället på ett ökat samarbete inom Norden, Östersjöområdet, EU och FN. Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt.

Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt. Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden, ökad jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av särskilt intresse. EU:s krishantering måste utvecklas såväl globalt som i EU:s närområden.

Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Regeringen kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma en ändring av EU:s fördrag som slår fast att den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.

----