Junckers jätteinvesteringar lockar finansministrar

EU-ländernas finansministrar välkomnar tillträdande kommissionsordförande Jean-Claude Junckers investeringsplan på motsvarande 2,7 biljoner kronor.

”[Finansministrarna] välkomnar meddelandet från Juncker att presentera ett investeringsinitiativ inom de tre första månaderna av hans mandat”, heter det i slutsatserna från tisdagens finansministermöte i Luxemburg.

Jean-Claude Juncker lovade inför att han blev vald till näste ordförande i EU-kommissionen ett investeringspaket på 300 miljarder euro, motsvarande 2,7 biljoner kronor. En del av pengarna ska komma från en omfördelning i EU-budgeten och en annan del, av i dagsläget okänd storlek, väntas komma från medlemsländerna.