85 procent av Polens energianvändning kommer från kol. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Veckans EU-toppmöte kan missa klimatbeslut

Flera europeiska politiker misstror möjligheterna att medlemsländerna kommer enas om nya klimatregler.

Oenigheten är stor inför att EU-ländernas stats- och regeringschefer på torsdag och fredag ska försöka enas om unionens klimat- och miljömål för 2030.

Flera öst- och centraleuropeiska medlemsländer, ledda av Polen vars energianvändning till 85 procent kommer från kol, menar att de får bära en oproportionerligt hög kostnad för omställningen till mer miljövänliga energialternativ enligt det förslag som EU-kommissionen lagt fram. De är dessutom oroliga för att EU:s beroende av rysk energi ökar om kolkraftverk måste lägga ned.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffade i förra veckan den polska premiärministern Ewa Kopacz för att diskutera frågan.

– Det är ännu öppet huruvida om vi i nästa vecka lyckas besluta om ett klimat- och energipaket 2030. Det är riktigt att ta hänsyn till alla medlemsländers specifika egenheter och att inte ställa för höga krav på någon, sade Angela Merkel under ett tal till förbundsdagen på torsdagen.

Hon erbjöd även tyskt stöd till ”ekonomiskt svagare länder att modernisera sina energisystem och ekonomi”.

Även om Tyskland försöker att få i hop en uppgörelse är det många som tvivlar.

– [Jag är] allt mer oroad att vi inte kommer att få någon uppgörelse om energi- och klimatmål, twittrade Bruno Maçães, portugisisk statssekreterare med ansvar för EU-frågor i förra veckan.

Annons

Inte heller hans tjeckiske motsvarighet Tomáš Prouza tror på en uppgörelse i slutet av veckan, rapporterar Financial Times.

För svensk del har det rått oklarheter om vilken linje regeringen har. För en vecka sedan sade finansminister Magdalena Andersson (S) under EU-nämndens möte att målet är att klimatutsläppen ska minska med ”minst 40 procent”, vilket är EU-kommissions förslag. Senare i samma vecka gick dock miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) ut med att målet ska vara 50 procent.

Utrikesministern Margot Wallström (S), som även ansvarar för EU-frågor, bekräftade på fredagen att den svenska linjen är 50 procent men att Sverige inte kommer att sätta sig på tvären om målet blir lägre än så.

– Det är viktigt att se hur läget ser ut. Vi kan ju konstatera att det fortsatt kommer att vara mycket svårt att höja ambitionsnivån i det här sena skedet. Sverige kommer inte att vara de som stoppar en uppgörelse i EU, sade Wallström till journalister på fredagen efter riksdagens EU-nämnd.

Hon tillade att det ”vore riktigt, riktigt illa” om man inte kommer överens på torsdag och fredag men tror att EU-länderna kommer att göra det.

– Ja, en uppgörelse blir det. Det tror jag, sade Margot Wallström.

Om man inte enas i veckan är nästa schemalagda möjlighet i december där dock ekonomiska frågor dominerar dagordningen. Nästkommande tillfälle efter det är vårtoppmötet i mars.

En möjlig kompromiss kan bli att man enas om utsläppsmålen men skjuter upp ett beslut om förslagets två andra delar: energieffektivitet och hur stor del av EU:s energi som ska vara förnybar.

Vad EU-länderna kommer överens om kommer att ligga till grund för unionens position i det stora internationella klimattoppmötet som äger rum i slutet av nästa år i Paris.