Hoppa till artikelns andra spalt.

Nöjd Marit Paulsen filosoferar över ny jordbrukskommissionär

Efter torsdagens parlamentsförhör med den konservative irländaren Phil Hogan är Marit Paulsen mycket nöjd.

– Phil Hogan verkar befinna sig i nuet, inte i gårdagen som hans företrädare. Men om han är framtidens man, får morgondagen utvisa, säger Europaparlamentariker Marit Paulsen (FP) i ett uttalande till Europaportalen.

Marit Paulsen delar Phil Hogans uppfattning om att jordbruket “måste vara modernt, hållbart, marknadsorienterat och kunskapsbaserat”.

– Personligen var det mycket glädjande att han dels hänvisade till mitt betänkande om växtförädling som ett viktigt dokument för framtiden, dels uppgav sig vilja samarbeta med mig för en ökad harmonisering av djurskyddet i Europa, säger Marit Paulsen.