Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskar “minst ignoranta” – överskattar ändå andelen muslimer och arbetslösa

Folk i nio EU-länder tror att det finns fler invandrare, arbetslösa, äldre och muslimer i landet än det faktiskt finns.

Opinionsinstitutet Ipsos MORI har undersökt uppfattningarna om flera kontroversiella frågor i sammanlagt fjorton länder. Av dem är nio EU-länder.

I en klar majoritet av frågorna, som andelen invandrare, unga mödrar, muslimer, arbetslösa, överskattar de tillfrågade förekomsten. Ibland med en omfattande marginal.

Annons

I Italien uppskattades andelen invandrare utgöra 30 procent av befolkningen när i själva verket är sju procent.

– Dessa missuppfattningar utgör tydliga hinder för en informerad offentlig debatt och beslutsfattande. Till exempel skulle allmänna prioriteringar kunna vara annorlunda om vi hade en tydligare bild av omfattningen av invandringen […], sade Bobby Duffy, VD, på Ipsos MORI i en kommentar.

Institutet har slagit samman resultatet i ett ”ignoransindex” som toppas av Italien och USA. Minst ”ignoranta” när de gäller de undersökta frågeställningarna är svenskarna. Men detta till trots överskattade de tillfrågade svenskarna alla undersökta frågeställningar, bara i mindre omfattning än i andra länder.

Exempelvis trodde svenskarna att andelen muslimer i Sverige är 17 procent när den enligt Ipsos MORI är fem procent. Arbetslösheten uppskattades till 24 procent när den i själva verket är runt åtta procent.