Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige bland de främsta att ge uppehållstillstånd

Sverige beviljade under 2013 närmare hundratusen personer uppehållstillstånd.

Över 2,3 miljoner personer fick under 2013 uppehållstillstånd i något EU-land visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Överlägset flest utfärdade Storbritannien med över 700 000 beviljade tillstånd, detta beror dock delvis på att landet använder ett annat beräkningssystem än övriga EU-länder. Därefter följer Polen och Italien.

I förhållande till sin befolkning gav Malta och Cypern flest uppehållstillstånd. Sverige med 10,3 uppehållstillstånd per tusen invånare kommer på plats fyra efter Storbritannien.

Flest uppehållstillstånd i hela EU fick personer från Ukraina följt av Indien och USA. För svensk del var de tre största grupperna syrier (16 291), somalier (10 112) och thailändare (7 618).