EU-domstolen i Luxemburg. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens domstol

Hoppa till artikelns andra spalt.

Domslut: EU-migranter får vägras bidrag

EU-domstolen ger en tysk stad rätt när den stoppade en arbetslös rumänsk kvinna från att få bidrag.

”Utlänningar som rest in i landet i syfte att erhålla socialt bistånd eller vars uppehållsrätt endast följer av att de söker arbete har inte rätt till socialt bistånd. Detsamma gäller för deras familjemedlemmar.”, slog EU-domstolen fast i ett beslut på tisdagen.

Det specifika fallet gäller en 25-årig rumänsk kvinna och hennes son som bor i Leipzig sedan 2010. Kvinnan sökte inga jobb och fick sin arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd, så kallat Hartz IV, indragen.

Domstolen menar att kvinnan inte kom till Tyskland för att söka jobb, hon har aldrig tidigare jobbat och har bara gått tre år i skolan, men hennes arbetsförmåga ifrågasätts inte. Därför anser man att Leipzigs myndigheter hade rätt att neka henne Harts IV-bidraget. Det barnbidrag och bidragsförskott på sammanlagt motsvarande 2 900 per månad som kvinnan erhåller berörs dock inte av beslutet.

Som motivering till domen pekar man på ett EU-direktiv som styr den fria rörligheten. I det står att personer måste ha ”tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”.

Beslutet väntas välkomnas i framför allt Storbritannien och Tyskland där frågan som ”social turism” är en het potatis, i synnerhet efter årsskiftet då de sista restriktionerna för rumäner och bulgarer att arbeta i andra EU-länder försvann.

Dock har inget medlemsland lagt fram några bevis på att företeelsen är vanligt förekommande trots att EU-kommissionen vid upprepade tillfällen efterfrågat det. En tysk rapport har tidigare slagit fast att välfärdsturism generellt inte utgör något omfattande problem, utan att Tyskland tjänar på EU:s fria rörlighet.

Även en rad studier i Storbritannien visar på att landet tjänat miljardtals kronor på att EU-medborgare har rätt att komma och arbeta.