Emma Marcegaglia, ordförande för Business Europe. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fem EU-förslag som arbetsgivare helst vill slippa

EU-förslag om könskvotering, luftkvalitet och finansskatt ska skrotas om Europas privata arbetsgivare får som de vill.

Arbetsgivarorganisationen Business Europe, där bland annat Svenskt näringsliv ingår, har skickat ett brev till Frans Timmermans, förste vice ordförande i EU-kommissionen, där de listar fem lagförslag som håller på att förhandlas fram i EU och som man vill att kommissionen ska dra tillbaka. Den nya kommissionen har som mål att dra tillbaka ”onödig” lagstiftning och listan är arbetsgivarnas bidrag till debatten.

Organisationen menar att de fem lagförslagen ”skadar konkurrenskraften hos europeiska företag”, enligt Euractiv som läst brevet.

De vill bland annat att EU-kommissionen stoppar förslag som könskvotering till bolagsstyrelser, utökad mammaledighet och utsläppsminskningar.

Business Europe vill även att kommissionen drar tillbaka och omarbetar ett meddelande om ett ”kretsloppssamhälle” med mer fokus på ekonomin än miljön.

De uppmanar samtidigt kommissionen att reformer EU:s system med utsläppsrätter för växthusgaser i grunden.

EU-kommissionen håller just nu på att ta fram sitt arbetsprogram för 2015. Frans Timmermans analyserar tillsammans med Europaparlamentet och ministerrådet i samband med detta runt 130 lagförslag från den föregående kommissionen för att se om något eller några bör dras tillbaka.